Escoltar

Funció i objectius

La missió del Centre d’Estudis de Postgrau (CEP) de la UIB és centralitzar i coordinar l’oferta formativa dels estudis de màster i la seva gestió acadèmica i administrativa, facilitant així l’adaptació progressiva de la UIB a les directrius de l’espai europeu d’educació superior.

Les competències del Centre d’Estudis de Postgrau són les següents:

  • Respecte als programes i títols oficials de postgrau: la selecció inicial i la coordinació de les propostes presentades, la tramitació de les propostes seleccionades, la gestió acadèmica dels títols i cursos definitivament aprovats.

  • Respecte als cursos i activitats de formació contínua: impulsar i fomentar la realització d'aquest tipus de cursos i activitats, seleccionar i tramitar les propostes presentades i supervisar-ne el desenvolupament.