Admissió i matrícula

Terminis de preinscripció i matrícula per als màsters universitaris del curs 2020-21

TERMINIS DE MATRÍCULA (PERÍODE EXTRAORDINARI MATRÍCULA ALUMNAT DE CONTINUACIÓ).

Termini extraordinari de matrícula, de l'11 al 22 de gener de 2021, únicament per a l'alumnat de continuació que no es va poder matricular en el període ordinari de matrícula de l'any 2020-21 de les pràctiques i/o el treball de fi de màster, o d'assignatures amb pràctiques que no hagin pogut ser substituïdes per activitats no presencials. No s’aplica a l’alumnat del Màster Universitari de Formació del Professorat.

El procediment és el següent:

  1. Fer una sol·licitud a l'adreça electrònica postgrau@uib.es on s’haurà d’indicar el nom del màster i les assignatures que voleu matricular i caldrà adjuntar còpia del DNI, i si escau, la documentació corresponent a les bonificacions a les que podríeu teniu dret.
  2. Una vegada formalitzada la matrícula, es generarà una carta de pagament, que trobareu a l'aplicació Academic-Autoservei, amb la que podreu fer l'ingrés presencialment a l'entitat bancaria indicada o bé realitzar el pagament amb targeta bancària.

Terminis de preinscripció i matrícula d'inici

Arts i Humanitats

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 30/10/2020

Matrícula: Del dia 01/09/2020 a les 9h fins al dia 05/11/2020

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 20/10/2020

Matrícula: Del dia 01/09/2020 a les 9h fins al dia 30/10/2020

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 02/11/2020

Matrícula: Del dia 01/09/2020 a les 9h fins al dia 16/11/2020

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 20/10/2020

Matrícula: Del dia 01/09/2020 a les 9h fins al dia 30/10/2020

Ciències

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 02/11/2020

Matrícula: Del dia 01/09/2020 a les 9h fins al dia 16/11/2020

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 02/11/2020

Matrícula: Del dia 01/09/2020 a les 9h fins al dia 16/11/2020

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 20/10/2020. Ampliat el termini de preinscripció fin dia 26/10/2020.

Matrícula: Del dia 01/09/2020 a les 9h fins al dia 30/10/2020

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 20/10/2020

Matrícula: Del dia 01/09/2020 a les 9h fins al dia 30/10/2020

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 30/10/2020

Matrícula: Del dia 01/09/2020 a les 9h fins al dia 05/11/2020

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 02/11/2020

Matrícula: Del dia 01/09/2020 a les 9h fins al dia 16/11/2020

Primer termini

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 04/09/2020

Llista d'esmenes: 09/09/2020

Termini per esmenar: Del dia 10/09/2020 fins al dia 16/09/2020

Llista d'admesos provisional: 21/09/2020

Llista d'admesos definitiva: 23/09/2020

Matrícula: Del dia 24/09/2020 a les 9h fins al dia 30/09/2020

Segon termini

Preinscripció: Del dia 05/09/2020 fins al dia 28/09/2020

Llista d'esmenes: 02/10/2020

Termini per esmenar: Del dia 05/10/2020 fins al dia 09/10/2020

Llista d'admesos provisional: 14/10/2020

Llista d'admesos definitiva: 16/10/2020

Matrícula: Del dia 19/10/2020 a les 9h fins al dia 23/10/2020

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 02/11/2020

Matrícula: Del dia 01/09/2020 a les 9h fins al dia 16/11/2020

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 30/10/2020

Matrícula: Del dia 01/09/2020 a les 9h fins al dia 05/11/2020

Ciències de la Salut

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 02/11/2020

Matrícula: Del dia 01/09/2020 a les 9h fins al dia 16/11/2020

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 02/11/2020. Ampliat el termini de preinscripció fin dia 06/11/2020.

Matrícula: Del dia 01/09/2020 a les 9h fins al dia 16/11/2020

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 02/11/2020

Matrícula: Del dia 01/09/2020 a les 9h fins al dia 16/11/2020

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 18/09/2020

Llista d'esmenes: 29/09/2020

Termini per esmenar: Del dia 30/09/2020 fins al dia 06/10/2020

Llista d'admesos provisional: 14/10/2020
(nova data prevista): 23/10/2020

Llista d'admesos definitiva: 16/10/2020

Matrícula: Del dia 19/10/2020 a les 9h fins al dia 23/10/2020

Admesos de la primera llista d'espera: 26/10/2020

Admesos de la segona llista d'espera: 02/11/2020

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 31/07/2020. Places exhaurides.

Llista d'esmenes: 23/09/2020

Termini per esmenar: Del dia 24/09/2020 fins al dia 01/10/2020

Entrevistes: Del 06/10/2020 al 09/10/2020

Llista d'admesos provisional: 14/10/2020

Llista d'admesos definitiva: 16/10/2020

Matrícula: Del dia 19/10/2020 a les 9h fins al dia 23/10/2020

Admesos de la primera llista d'espera: 26/10/2020

Ciències Socials i Jurídiques

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 16/07/2020. Places exhaurides.

Llista d'esmenes: 22/07/2020

Termini per esmenar: Del dia 23/07/2020 fins al dia 29/07/2020

Llista d'admesos provisional: 01/09/2020

Llista d'admesos definitiva: 03/09/2020

Matrícula: Del dia 07/09/2020 a les 9h fins al dia 11/09/2020

Admesos de la primera llista d'espera: 14/09/2020

Admesos de la segona llista d'espera: 21/09/2020

Admesos de la tercera llista d'espera: 28/09/2020

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 20/10/2020. Ampliat el termini de preinscripció fin dia 26/10/2020.

Matrícula: Del dia 01/09/2020 a les 9h fins al dia 30/10/2020

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 30/10/2020

Matrícula: Del dia 01/09/2020 a les 9h fins al dia 05/11/2020

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 30/10/2020

Matrícula: Del dia 01/09/2020 a les 9h fins al dia 05/11/2020

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 02/11/2020

Matrícula: Del dia 01/09/2020 a les 9h fins al dia 16/11/2020

Primer termini

Preinscripció: Del dia 15/06/2020 fins al dia 25/09/2020

Llista d'esmenes: 01/10/2020

Termini per esmenar: Del dia 02/10/2020 fins al dia 08/10/2020

Llista d'admesos provisional: 14/10/2020

Llista d'admesos definitiva: 16/10/2020

Matrícula: Del dia 20/10/2020 a les 9h fins al dia 22/10/2020

Admesos de la primera llista d'espera: 26/10/2020

Admesos de la segona llista d'espera: 29/10/2020

Segon termini

Preinscripció: Del dia 23/10/2020 fins al dia 26/10/2020

Llista d'esmenes: 27/10/2020

Termini per esmenar: Del dia 28/10/2020 fins al dia 03/11/2020

Llista d'admesos provisional: 04/11/2020

Llista d'admesos definitiva: 06/11/2020

Matrícula: Del dia 09/11/2020 a les 9h fins al dia 10/11/2020

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 02/11/2020. Places exhaurides.

Matrícula: Del dia 01/09/2020 a les 9h fins al dia 16/11/2020

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 20/10/2020. Places exhaurides.

Matrícula: Del dia 01/09/2020 a les 9h fins al dia 30/10/2020

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 20/10/2020

Matrícula: Del dia 01/09/2020 a les 9h fins al dia 30/10/2020

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 02/11/2020

Matrícula: Del dia 01/09/2020 a les 9h fins al dia 16/11/2020

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 16/07/2020

Llista d'esmenes: 22/07/2020

Termini per esmenar: Del dia 23/07/2020 fins al dia 29/07/2020

Llista d'admesos provisional: 01/09/2020

Llista d'admesos definitiva: 03/09/2020

Matrícula: Del dia 07/09/2020 a les 9h fins al dia 11/09/2020

Admesos de la primera llista d'espera: 14/09/2020

Admesos de la segona llista d'espera: 21/09/2020

Admesos de la tercera llista d'espera: 28/09/2020

Enginyeria i Arquitectura

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 02/11/2020. Ampliat el termini de preinscripció fin dia 12/11/2020.

Matrícula: Del dia 01/09/2020 a les 9h fins al dia 16/11/2020

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 20/10/2020. Ampliat el termini de preinscripció fin dia 28/10/2020.

Matrícula: Del dia 01/09/2020 a les 9h fins al dia 30/10/2020. Ampliat el termini de matrícula fin dia 30/10/2020.

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 20/10/2020. Ampliat el termini de preinscripció fin dia 26/10/2020.

Matrícula: Del dia 01/09/2020 a les 9h fins al dia 30/10/2020

Terminis de matrícula de continuació

Arts i Humanitats

Matrícula: Del dia 21/09/2020 fins al dia 30/10/2020

Matrícula: Del dia 21/09/2020 fins al dia 16/11/2020

Matrícula: Del dia 21/09/2020 fins al dia 30/10/2020

Ciències

Matrícula: Del dia 21/09/2020 fins al dia 16/11/2020

Matrícula: Del dia 21/09/2020 fins al dia 16/11/2020

Matrícula: Del dia 21/09/2020 fins al dia 30/10/2020

Matrícula: Del dia 21/09/2020 fins al dia 30/10/2020

Matrícula: Del dia 21/09/2020 fins al dia 05/11/2020

Matrícula: Del dia 21/09/2020 fins al dia 16/11/2020

Matrícula: Del dia 21/09/2020 fins al dia 23/10/2020

Matrícula: Del dia 21/09/2020 fins al dia 16/11/2020

Matrícula: Del dia 21/09/2020 fins al dia 05/11/2020

Ciències de la Salut

Matrícula: Del dia 21/09/2020 fins al dia 16/11/2020

Matrícula: Del dia 21/09/2020 fins al dia 16/11/2020

Matrícula: Del dia 21/09/2020 fins al dia 16/11/2020

Matrícula: Del dia 21/09/2020 fins al dia 30/10/2020

Matrícula: Del dia 21/09/2020 fins al dia 23/10/2020

Ciències Socials i Jurídiques

Matrícula: Del dia 14/09/2020 fins al dia 02/10/2020

Matrícula: Del dia 21/09/2020 fins al dia 30/10/2020

Matrícula: Del dia 21/09/2020 fins al dia 05/11/2020

Matrícula: Del dia 21/09/2020 fins al dia 05/11/2020

Matrícula: Del dia 21/09/2020 fins al dia 16/11/2020

Matrícula: Del dia 21/09/2020 fins al dia 16/11/2020

Matrícula: Del dia 21/09/2020 fins al dia 02/11/2020.

La matrícula de continuació dels alumnes de Menorca i Eivissa del Màster Universitari de Formació del Professorat començarà el proper dia 5 d'octubre de 2020.

Matrícula: Del dia 21/09/2020 fins al dia 30/10/2020

Matrícula: Del dia 21/09/2020 fins al dia 16/11/2020

Enginyeria i Arquitectura

Matrícula: Del dia 21/09/2020 fins al dia 16/11/2020

Matrícula: Del dia 21/09/2020 fins al dia 30/10/2020

Matrícula: Del dia 21/09/2020 fins al dia 30/10/2020

Terminis d'ampliació de matrícula

Arts i Humanitats

22/02/2021 al 26/02/2021
Totes les assignatures de segon semestre

Aquests terminis es publicaran pròximament

Ciències

Aquests terminis es publicaran pròximament

25/01/2021 al 29/01/2021
Totes les assignatures de segon semestres i anuals

26/02/2021 al 08/03/2021
Assignatures:
11309-Seminaris d'Investigació
11310-Estada d'Investigació
11311-Treball de Fí de Màster

01/03/2021 al 05/03/2021
Totes les assignatures de segon semestre

Aquests terminis es publicaran pròximament

25/01/2021 al 29/01/2021
Totes les assignatures de segon semestre, més Practicum i TFM

Ciències de la Salut

Aquests terminis es publicaran pròximament

22/02/2021 al 26/02/2021
Totes les assignatures de segon semestre

Aquests terminis es publicaran pròximament

No tindrà terminis d'ampliació de matrícula

08/02/2021 al 12/02/2021
Totes les assignatures de segon semestre

Ciències Socials i Jurídiques

Aquests terminis es publicaran pròximament

22/02/2021 al 05/03/2021
Totes les assignatures de segon semestre, TFM i PE.

Aquests terminis es publicaran pròximament

16/03/2021 al 20/03/2021
Totes les assignatures de segon semestre i anuals

02/03/2021 al 09/03/2021
Totes les assignatures de segon semestre

Aquests terminis es publicaran pròximament

No tindrà terminis d'ampliació de matrícula

24/02/2021 al 03/03/2021
Totes les assignatures de segon semestre

15/02/2021 al 22/02/2021
Totes les assignatures de segon semestre

08/02/2021 al 12/12/2021
Práctiques Externes, TFM i Difussió i Transferència

Enginyeria i Arquitectura

Aquests terminis es publicaran pròximament

15/03/2021 al 19/03/2021
Assignatures:
11315 - Sistemes de Generació, Transport i Distribució Elèctrica
11318 - Disseny de Màquines
11319 - Sistemes Energètics
11323 - Gestió de Projectes R+D+I
11324 - Control i Avaluació de la Gestió
11326 - Estructures
11328 - Qualitat Industrial

Aquests terminis es publicaran pròximament

 

L'alumnat no matriculat no està cobert per cap tipus d'assegurança escolar. Us preguem de tenir aquesta informació en compte a l'hora d'utilitzar les instal·lacions de la UIB.