Escoltar

Admissió i matrícula

Preinscripció i matrícula  Informació important a consultar abans de fer la preinscripció i matrícula.
  1. En aplicació de l'Acord normatiu 12052/2016, de 7 de novembre, pel qual s'aprova la reserva de places per als estudiants amb discapacitat als estudis de màster i doctorat de la Universitat de les Illes Balears, tots els màsters universitaris han de reservar almenys un 5 per cent de les places que ofereixin per a estudiants que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, així com per als estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat que durant els seus estudis anteriors hagin requerit recursos i suport per a la seva plena normalització educativa.
  2. Els terminis de preinscripció i matrícula del mes de setembre dels màsters universitaris només s'obriran en cas de quedar-hi places vacants.
  3. Es podrà sol·licitar, una vegada concedida l'admissió, la reserva de plaça als màsters universitaris en els casos en què hi hagi pendent:

    - una sol·licitud de reconeixement de crèdits
    - l'obtenció de visat
    - la resolució d'una sol·licitud (alumnat a temps parcial, concessió d'una beca específica - no MECD -, etc.)

L'alumnat no matriculat no està cobert per cap tipus d'assegurança escolar. Us preguem de tenir aquesta informació en compte a l'hora d'utilitzar les instal·lacions de la UIB.

Terminis de preinscripció i matrícula per als màsters universitaris del curs 2019-20

Terminis de preinscripció i matrícula per l'alumnat de continuació

Terminis de preinscripció i matrícula per l'alumnat de nou ingrés

Arts i Humanitats

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 27/09/2019

Matrícula (per alumnat d'inici): Del 22/07/2019 al 04/10/2019                                       

Ampliació matrícula: Del 10/12/2019 al 17/12/2019

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 27/09/2019. 

Matrícula (per alumnat d'inici): Del 22/07/2019 al 04/10/2019.                                                

Ampliació matrícula: Del 10/02/2020 al 21/02/2020

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 27/09/2019. 

Matrícula (per alumnat d'inici): Del 22/07/2019 al 04/10/2019                                                  

Ampliació matrícula: Del 10/02/2020 al 21/02/2020

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 27/09/2019 

Matrícula (per alumnat d'inici): Del 22/07/2019 al 04/10/2019                                              

Ampliació matrícula: 1er curs del 20/01/2020 al 08/02/2020, 2n curs del 20/01/2020 al 06/02/2020

Ciències

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 27/09/2019

Matrícula (per alumnat d'inici): Del 22/07/2019 al 04/10/2019                                              

Ampliació matrícula: Del 27/01/2020 al 14/02/2020

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 27/09/2019 

Matrícula (per alumnat d'inici): Del 22/07/2019 al 04/10/2019                                        

Ampliació matrícula: Del 27/01/2020 al 14/02/2020

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 27/09/2019 

Matrícula (per alumnat d'inici): Del 22/07/2019 al 04/10/2019                                                

Ampliació matrícula: Del 27/01/2020 al 14/02/2020

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 27/09/2019 

Matrícula (per alumnat d'inici): Del 22/07/2019 al 04/10/2019                                            

Ampliació matrícula: Del 23/01/2020 al 05/02/2020

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 27/09/2019. 

Matrícula (per alumnat d'inici): Del 22/07/2019 al 04/10/2019                                                

Ampliació matrícula: Del 27/01/2020 al 14/02/2020

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 27/09/2019. 

Matrícula (per alumnat d'inici): Del 22/07/2019 al 04/10/2019                                            

Ampliació matrícula: Del 27/01/2020 al 14/02/2020

PRIMER TERMINI

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 17/06/2019
Llista d'esmenes: 18/06/2019
Esmenes: Del 18/06/2019 al 24/06/2019
Llista provisional d'admesos: 25/06/2019
Llista definitiva d'admesos: 28/06/2019
Matrícula per alumnat de nou inici: Del 22/07/2019 al 31/07/2019

SEGON TERMINI

Preinscripció:Del 18/06/2019 al 19/07/2019
Llista d'esmenes: 22/07/2019
Esmenes: Del 22/07/2019 al 26/07/2019
Llista provisional d'admesos: 29/07/2019
Llista definitiva d'admesos: 31/07/2019
Matrícula per alumnat de nou inici:Del 02/09/2019 al 10/09/2019

TERCER TERMINI

Preinscripció:Del 15/07/2019 al 13/09/2019
Llista d'esmenes: 16/09/2019
Esmenes: Del 16/09/2019 al 20/09/2019
Llista provisional d'admesos: 23/09/2019
Llista definitiva d'admesos: 25/09/2019
Matrícula per alumnat de nou inici:Del 25/09/2019 al 04/10/2019

Ampliació matrícula: Del 03/02/2020 al 14/02/2020

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 27/09/2019

Matrícula (per alumnat d'inici): Del 22/07/2019 al 04/10/2019                                                

Ampliació matrícula: Del 27/01/2020 al 14/02/2020

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 27/09/2019 

Matrícula (per alumnat d'inici): Del 22/07/2019 al 04/10/2019                                              

Ampliació matrícula: Del 03/02/2020 al 14/02/2020 i del 20/04/2020 al 22/05/2020

Ciències de la Salut

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 27/09/2019

Matrícula (per alumnat d'inici): Del 22/07/2019 al 04/10/2019                                                  

Ampliació matrícula: Del 27/01/2020 al 14/02/2020

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 27/09/2019

Matrícula (per alumnat d'inici): Del 22/07/2019 al 04/10/2019                                                  

Ampliació matrícula: Del 10/02/2020 al 21/02/2020

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 27/09/2019

Matrícula (per alumnat d'inici): Del 22/07/2019 al 04/10/2019                                            

Ampliació matrícula: Del 27/01/2020 al 14/02/2020

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 05/07/2019
Llista d'esmenes: 08/07/2019
Esmenes: Del 09/07/2019 al 16/07/2019
Llista provisional d'admesos: 22/07/2019 (nova data): 23/07/2019
Llista definitiva d'admesos: 24/07/2019
Matrícula per alumnat de nou inici: Del 25/07/2019 al 31/07/2019
Publicació de la 1a llista d'espera: 02-09-2019
Matrícula (1a llista d'espera): Del 02/09/2019 al 05-09-2019
Publicació de la 2a llista d'espera: 09/09/2019
Matrícula (2a llista d'espera): Del 09/09/2019 al 12/09/2019
Publicació de la 3a llista d'espera: 16/09/2019
Matrícula (3a llista d'espera): Del 16/09/2019 al 20/09/2019

Preinscripció: Del 15/05/2019 al 21/06/2019
Llista d'esmenes: 25/06/2019
Comunicació data amb llistes de l'entrevista: 26/06/2019
Esmenes: Del 25/06/2019 al 01/07/2019
Entrevistes: Del 02/07/2019 al 04/07/2019
Llista provisional d'admesos: 12/07/2019
Reclamacions: Del 15/07/2019 al 16/07/2019
Llista definitiva d'admesos: 19/07/2019
Matrícula per alumnat de nou inici: Del 02/09/2019 al 12/09/2019
Publicació de la 1a llista d'espera: 16/09/2019
Matrícula (1a llista d'espera): Del 16/09/2019 al 19/09/2019
Publicació de la 2a llista d'espera: 23/09/2019
Matrícula (2a llista d'espera): Del 23/09/2019 al 26/09/2019

Ampliació matrícula: Del 27/01/2020 al 14/02/2020

Ciències Socials i Jurídiques

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 12/07/2019
Llista d'esmenes: 15/07/2019
Esmenes: Del 16/07/2019 al 22/07/2019
Llista provisional d'admesos: 23/07/2019
Llista definitiva d'admesos: 25/07/2019
Matrícula per alumnat de nou inici: Del 26/07/2019 al 31/07/2019
Publicació de la 1a llista d'espera: 02/09/2019
Matrícula (1a llista d'espera): Del 02/09/2019 al 05/09/2019
Publicació de la 2a llista d'espera: 09/09/2019
Matrícula (2a llista d'espera): Del 09/09/2019 al 12/09/2019
Publicació de la 3a llista d'espera: 16/09/2019
Matrícula (3a llista d'espera): Del 16/09/2019 al 20/09/2019

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 27/09/2019

Matrícula (per alumnat d'inici): Del 22/07/2019 al 04/10/2019                                                

Ampliació matrícula: Del 13/01/2020 al 28/01/2020

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 27/09/2019

Matrícula (per alumnat d'inici): Del 22/07/2019 al 04/10/2019                                                  

Ampliació matrícula: Del 27/01/2020 al 14/02/2020

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 27/09/2019

Matrícula (per alumnat d'inici): Del 22/07/2019 al 04/10/2019                                                

Ampliació matrícula: Del 27/01/2020 al 07/02/2020

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 27/09/2019
Matrícula (per alumnat d'inici): Del 22/07/2019 al 04/10/2019                                                  

Ampliació matrícula: Del 10/02/2020 al 21/02/2020

PRIMER TERMINI

Preinscripció: Del 29/04/2019 al 01/07/2019
Llista d'esmenes: 11/07/2019
Esmenes: Del 11/07/2019 al 22/07/2019
Llista provisional d'admesos: 24/07/2019
Llista definitiva d'admesos: 26/07/2019
Matrícula per alumnat de nou inici: Del 26/07/2019 al 31/07/2019

SEGON TERMINI

Preinscripció:Del 03/09/2019 al 05/09/2019
Llista d'esmenes: 06/09/2019
Esmenes: Del 09/09/2019 al 13/09/2019
Llista provisional d'admesos: 16/09/2019
Llista definitiva d'admesos: 18/09/2019
Matrícula per alumnat de nou inici:Del 18/09/2019 al 20/09/2019

LLISTES D'ESPERA

Publicació de la 1a llista d'espera: 03/09/2019
Matrícula (1a llista d'espera): Del 03/09/2019 al 06/09/2019
Publicació de la 2a llista d'espera: 09/09/2019
Matrícula (2a llista d'espera): Del 09/09/2019 al 12/09/2019
Publicació de la 3a llista d'espera: 16/09/2019
Matrícula (3a llista d'espera): Del 16/09/2019 al 19/09/2019

Preinscripció i Matrícula (consultar a la UAB)

Ampliació matrícula: Del 27/01/2020 al 14/02/2020

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 27/09/2019

Matrícula (per alumnat d'inici): Del 22/07/2019 al   04/10/2019                                                

Ampliació matrícula: Del 27/01/2020 al 14/02/2020

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 27/09/2019

Matrícula (per alumnat d'inici): Del 22/07/2019 al 04/10/2019                                                  

Ampliació matrícula: Del 27/01/2020 al 14/02/2020

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 27/09/2019

Matrícula (per alumnat d'inici): Del 22/07/2019 al 04/10/2019                                                  

Ampliació matrícula: Del 27/01/2020 al 14/02/2020

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 27/09/2019

Matrícula (per alumnat d'inici): Del 22/07/2019 al 04/10/2019                                              

Ampliació matrícula: Del 27/01/2020 al 14/02/2020

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 10/07/2019
Llista d'esmenes: 12/07/2019
Esmenes: Del 15/07/2019 al 19/07/2019
Llista provisional d'admesos: 22/07/2019
Llista definitiva d'admesos: 24/07/2019
Matrícula per alumnat de nou inici: Del 25/07/2019 al 31/07/2019
Publicació de la 1a llista d'espera: 02/09/2019
Matrícula (1a llista d'espera): Del 02/09/2019 al 05/09/2019
Publicació de la 2a llista d'espera: 09/09/2019
Matrícula (2a llista d'espera): Del 09/09/2019 al 12/09/2019
Publicació de la 3a llista d'espera: 16/09/2019
Matrícula (3a llista d'espera): Del 16/09/2019 al 20/09/2019

Ampliació matrícula: Del 27/01/2020 al 14/02/2020

Enginyeria i Arquitectura

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 27/09/2019

Matrícula (per alumnat d'inici): Del 22/07/2019 al 04/10/2019                                                

Ampliació matrícula: Del 27/01/2020 al 14/02/2020

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 27/09/2019

Matrícula (per alumnat d'inici): Del 22/07/2019 al 04/10/2019                                                  

Ampliació matrícula: Del 27/01/2020 al 14/02/2020

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 27/09/2019

Matrícula (per alumnat d'inici): Del 22/07/2019 al 04/10/2019                                                

Ampliació matrícula: Del 03/02/2020 al 16/02/2020

Terminis generals per  l'alumnat de continuació

Avís important per als alumnes de continuació. No es podran matricular de tutela acadèmica de l’assignatura Treball de Fi de Màster del curs 2019-20 fins al tancament definitiu de les actes del curs 2018-19, que és el dia 11 d’octubre de 2019 (disposició addicional primera de l’Acord normatiu 12715/2018, del dia 21 de març, pel qual s'aprova el calendari per a l'any acadèmic 2018-19).

El termini de matrícula general per l'alumnat de continuació és de dia 22 de juliol a dia 31 de juliol i de dia 2 de setembre a dia 31 d'octubre de 2019.

Màsters amb altre termini de matrícula per a l'alumnat de continuació: