Escoltar

Admissió i matrícula

Terminis de preinscripció i matrícula per als màsters universitaris del curs 2020-21

Els segons terminis de preinscripció i matrícula només s'obriran en cas de quedar-hi places vacants.

Terminis de preinscripció i matrícula d'inici

Arts i Humanitats

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 30/10/2020

Matrícula: Del dia 01/09/2020 fins al dia 05/11/2020

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 20/10/2020

Matrícula: Del dia 01/09/2020 fins al dia 30/10/2020

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 02/11/2020

Matrícula: Del dia 01/09/2020 fins al dia 16/11/2020

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 20/10/2020

Matrícula: Del dia 01/09/2020 fins al dia 30/10/2020

Ciències

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 02/11/2020

Matrícula: Del dia 01/09/2020 fins al dia 16/11/2020

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 02/11/2020

Matrícula: Del dia 01/09/2020 fins al dia 16/11/2020

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 20/10/2020

Matrícula: Del dia 01/09/2020 fins al dia 30/10/2020

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 20/10/2020

Matrícula: Del dia 01/09/2020 fins al dia 30/10/2020

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 30/10/2020

Matrícula: Del dia 01/09/2020 fins al dia 05/11/2020

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 02/11/2020

Matrícula: Del dia 01/09/2020 fins al dia 16/11/2020

Primer termini

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 04/09/2020

Llista d'esmenes: 09/09/2020

Termini per esmenar: Del dia 10/09/2020 fins al dia 16/09/2020

Llista d'admesos provisional: 21/09/2020

Llista d'admesos definitiva: 23/09/2020

Matrícula: Del dia 24/09/2020 fins al dia 30/09/2020

Segon termini

Preinscripció: Del dia 05/09/2020 fins al dia 28/09/2020

Llista d'esmenes: 02/10/2020

Termini per esmenar: Del dia 05/10/2020 fins al dia 09/10/2020

Llista d'admesos provisional: 14/10/2020

Llista d'admesos definitiva: 16/10/2020

Matrícula: Del dia 19/10/2020 fins al dia 23/10/2020

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 02/11/2020

Matrícula: Del dia 01/09/2020 fins al dia 16/11/2020

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 30/10/2020

Matrícula: Del dia 01/09/2020 fins al dia 05/11/2020

Ciències de la Salut

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 02/11/2020

Matrícula: Del dia 01/09/2020 fins al dia 16/11/2020

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 02/11/2020

Matrícula: Del dia 01/09/2020 fins al dia 16/11/2020

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 02/11/2020

Matrícula: Del dia 01/09/2020 fins al dia 16/11/2020

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 18/09/2020

Llista d'esmenes: 29/09/2020

Termini per esmenar: Del dia 30/09/2020 fins al dia 06/10/2020

Llista d'admesos provisional: 14/10/2020

Llista d'admesos definitiva: 16/10/2020

Matrícula: Del dia 19/10/2020 fins al dia 23/10/2020

Admesos de la primera llista d'espera: 26/10/2020

Admesos de la segona llista d'espera: 02/11/2020

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 31/07/2020

Llista d'esmenes: 23/09/2020

Termini per esmenar: Del dia 24/09/2020 fins al dia 01/10/2020

Llista d'admesos provisional: 14/10/2020

Llista d'admesos definitiva: 16/10/2020

Matrícula: Del dia 19/10/2020 fins al dia 23/10/2020

Admesos de la primera llista d'espera: 26/10/2020

Ciències Socials i Jurídiques

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 16/07/2020

Llista d'esmenes: 22/07/2020

Termini per esmenar: Del dia 23/07/2020 fins al dia 29/07/2020

Llista d'admesos provisional: 01/09/2020

Llista d'admesos definitiva: 03/09/2020

Matrícula: Del dia 07/09/2020 fins al dia 11/09/2020

Admesos de la primera llista d'espera: 14/09/2020

Admesos de la segona llista d'espera: 21/09/2020

Admesos de la tercera llista d'espera: 28/09/2020

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 20/10/2020

Matrícula: Del dia 01/09/2020 fins al dia 30/10/2020

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 30/10/2020

Matrícula: Del dia 01/09/2020 fins al dia 05/11/2020

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 30/10/2020

Matrícula: Del dia 01/09/2020 fins al dia 05/11/2020

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 02/11/2020

Matrícula: Del dia 01/09/2020 fins al dia 16/11/2020

Primer termini

Preinscripció: Del dia 15/06/2020 fins al dia 25/09/2020

Llista d'esmenes: 01/10/2020

Termini per esmenar: Del dia 02/10/2020 fins al dia 08/10/2020

Llista d'admesos provisional: 14/10/2020

Llista d'admesos definitiva: 16/10/2020

Matrícula: Del dia 20/10/2020 fins al dia 22/10/2020

Admesos de la primera llista d'espera: 26/10/2020

Admesos de la segona llista d'espera: 29/10/2020

Segon termini

Preinscripció: Del dia 23/10/2020 fins al dia 26/10/2020

Llista d'esmenes: 27/10/2020

Termini per esmenar: Del dia 28/10/2020 fins al dia 03/11/2020

Llista d'admesos provisional: 04/11/2020

Llista d'admesos definitiva: 06/11/2020

Matrícula: Del dia 09/11/2020 fins al dia 10/11/2020

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 02/11/2020

Matrícula: Del dia 01/09/2020 fins al dia 16/11/2020

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 20/10/2020

Matrícula: Del dia 01/09/2020 fins al dia 30/10/2020

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 20/10/2020

Matrícula: Del dia 01/09/2020 fins al dia 30/10/2020

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 02/11/2020

Matrícula: Del dia 01/09/2020 fins al dia 16/11/2020

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 16/07/2020

Llista d'esmenes: 22/07/2020

Termini per esmenar: Del dia 23/07/2020 fins al dia 29/07/2020

Llista d'admesos provisional: 01/09/2020

Llista d'admesos definitiva: 03/09/2020

Matrícula: Del dia 07/09/2020 fins al dia 11/09/2020

Admesos de la primera llista d'espera: 14/09/2020

Admesos de la segona llista d'espera: 21/09/2020

Admesos de la tercera llista d'espera: 28/09/2020

Enginyeria i Arquitectura

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 02/11/2020

Matrícula: Del dia 01/09/2020 fins al dia 16/11/2020

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 20/10/2020

Matrícula: Del dia 01/09/2020 fins al dia 30/10/2020

Preinscripció: Del dia 11/05/2020 fins al dia 20/10/2020

Matrícula: Del dia 01/09/2020 fins al dia 30/10/2020

Terminis de matrícula de continuació

Arts i Humanitats

Matrícula: Del dia 21/09/2020 fins al dia 30/10/2020

Matrícula: Del dia 21/09/2020 fins al dia 16/11/2020

Matrícula: Del dia 21/09/2020 fins al dia 30/10/2020

Ciències

Matrícula: Del dia 21/09/2020 fins al dia 16/11/2020

Matrícula: Del dia 21/09/2020 fins al dia 16/11/2020

Matrícula: Del dia 21/09/2020 fins al dia 30/10/2020

Matrícula: Del dia 21/09/2020 fins al dia 30/10/2020

Matrícula: Del dia 21/09/2020 fins al dia 05/11/2020

Matrícula: Del dia 21/09/2020 fins al dia 16/11/2020

Matrícula: Del dia 21/09/2020 fins al dia 23/10/2020

Matrícula: Del dia 21/09/2020 fins al dia 16/11/2020

Matrícula: Del dia 21/09/2020 fins al dia 05/11/2020

Ciències de la Salut

Matrícula: Del dia 21/09/2020 fins al dia 16/11/2020

Matrícula: Del dia 21/09/2020 fins al dia 16/11/2020

Matrícula: Del dia 21/09/2020 fins al dia 16/11/2020

Matrícula: Del dia 21/09/2020 fins al dia 30/10/2020

Matrícula: Del dia 21/09/2020 fins al dia 23/10/2020

Ciències Socials i Jurídiques

Matrícula: Del dia 14/09/2020 fins al dia 02/10/2020

Matrícula: Del dia 21/09/2020 fins al dia 30/10/2020

Matrícula: Del dia 21/09/2020 fins al dia 05/11/2020

Matrícula: Del dia 21/09/2020 fins al dia 05/11/2020

Matrícula: Del dia 21/09/2020 fins al dia 16/11/2020

Matrícula: Del dia 21/09/2020 fins al dia 16/11/2020

Matrícula: Del dia 21/09/2020 fins al dia 02/11/2020

Matrícula: Del dia 21/09/2020 fins al dia 30/10/2020

Matrícula: Del dia 21/09/2020 fins al dia 16/11/2020

Enginyeria i Arquitectura

Matrícula: Del dia 21/09/2020 fins al dia 16/11/2020

Matrícula: Del dia 21/09/2020 fins al dia 30/10/2020

Matrícula: Del dia 21/09/2020 fins al dia 30/10/2020

Terminis d'ampliació de matrícula

Arts i Humanitats

Aquests terminis es publicaran abans de l'inici de la matrícula ordinària

Aquests terminis es publicaran abans de l'inici de la matrícula ordinària

Aquests terminis es publicaran abans de l'inici de la matrícula ordinària

Aquests terminis es publicaran abans de l'inici de la matrícula ordinària

Ciències

Aquests terminis es publicaran abans de l'inici de la matrícula ordinària

Aquests terminis es publicaran abans de l'inici de la matrícula ordinària

Aquests terminis es publicaran abans de l'inici de la matrícula ordinària

Aquests terminis es publicaran abans de l'inici de la matrícula ordinària

Aquests terminis es publicaran abans de l'inici de la matrícula ordinària

Aquests terminis es publicaran abans de l'inici de la matrícula ordinària

Aquests terminis es publicaran abans de l'inici de la matrícula ordinària

Aquests terminis es publicaran abans de l'inici de la matrícula ordinària

Aquests terminis es publicaran abans de l'inici de la matrícula ordinària

Ciències de la Salut

Aquests terminis es publicaran abans de l'inici de la matrícula ordinària

Aquests terminis es publicaran abans de l'inici de la matrícula ordinària

Aquests terminis es publicaran abans de l'inici de la matrícula ordinària

Aquests terminis es publicaran abans de l'inici de la matrícula ordinària

Aquests terminis es publicaran abans de l'inici de la matrícula ordinària

Ciències Socials i Jurídiques

Aquests terminis es publicaran abans de l'inici de la matrícula ordinària

Aquests terminis es publicaran abans de l'inici de la matrícula ordinària

Aquests terminis es publicaran abans de l'inici de la matrícula ordinària

Aquests terminis es publicaran abans de l'inici de la matrícula ordinària

Aquests terminis es publicaran abans de l'inici de la matrícula ordinària

Aquests terminis es publicaran abans de l'inici de la matrícula ordinària

Aquests terminis es publicaran abans de l'inici de la matrícula ordinària

Aquests terminis es publicaran abans de l'inici de la matrícula ordinària

Aquests terminis es publicaran abans de l'inici de la matrícula ordinària

Aquests terminis es publicaran abans de l'inici de la matrícula ordinària

Aquests terminis es publicaran abans de l'inici de la matrícula ordinària

Aquests terminis es publicaran abans de l'inici de la matrícula ordinària

Aquests terminis es publicaran abans de l'inici de la matrícula ordinària

Enginyeria i Arquitectura

Aquests terminis es publicaran abans de l'inici de la matrícula ordinària

Aquests terminis es publicaran abans de l'inici de la matrícula ordinària

Aquests terminis es publicaran abans de l'inici de la matrícula ordinària

 

L'alumnat no matriculat no està cobert per cap tipus d'assegurança escolar. Us preguem de tenir aquesta informació en compte a l'hora d'utilitzar les instal·lacions de la UIB.