Admissió i matrícula

Preinscripció i matrícula  Informació important a consultar abans de fer la preinscripció i matrícula.
 1. En aplicació de l'Acord normatiu 12052/2016, de 7 de novembre, pel qual s'aprova la reserva de places per als estudiants amb discapacitat als estudis de màster i doctorat de la Universitat de les Illes Balears, tots els màsters universitaris han de reservar almenys un 5 per cent de les places que ofereixin per a estudiants que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, així com per als estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat que durant els seus estudis anteriors hagin requerit recursos i suport per a la seva plena normalització educativa.
 2. Els terminis de preinscripció i matrícula del mes de setembre dels màsters universitaris només s'obriran en cas de quedar-hi places vacants.
 3. Es podrà sol·licitar, una vegada concedida l'admissió, la reserva de plaça als màsters universitaris en els casos en què hi hagi pendent:

  - una sol·licitud de reconeixement de crèdits
  - l'obtenció de plaça en una altra universitat
  - l'obtenció de plaça en un altre estudi de la UIB
  - l'obtenció de visat
  - la resolució d'una sol·licitud (alumnat a temps parcial, concessió d'una beca específica - no MECD -, etc.)

L'alumnat no matriculat no està cobert per cap tipus d'assegurança escolar. Us preguem de tenir aquesta informació en compte a l'hora d'utilitzar les instal·lacions de la UIB.

Terminis de preinscripció i matrícula per als màsters universitaris del curs 2019-20

Terminis de preinscripció i matrícula per l'alumnat de continuació

Terminis de preinscripció i matrícula per l'alumnat de nou ingrés

Arts i Humanitats

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 27/09/2019
Matrícula (per alumnat d'inici): Del 22/07/2019 al 04/10/2019

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 27/09/2019
Matrícula (per alumnat d'inici): Del 22/07/2019 al 04/10/2019

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 27/09/2019
Matrícula (per alumnat d'inici): Del 22/07/2019 al 04/10/2019

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 27/09/2019
Matrícula (per alumnat d'inici): Del 22/07/2019 al 04/10/2019

Ciències

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 27/09/2019
Matrícula (per alumnat d'inici): Del 22/07/2019 al 04/10/2019

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 27/09/2019
Matrícula (per alumnat d'inici): Del 22/07/2019 al 04/10/2019

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 27/09/2019
Matrícula (per alumnat d'inici): Del 22/07/2019 al 04/10/2019

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 27/09/2019
Matrícula (per alumnat d'inici): Del 22/07/2019 al 04/10/2019

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 27/09/2019
Matrícula (per alumnat d'inici): Del 22/07/2019 al 04/10/2019

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 27/09/2019
Matrícula (per alumnat d'inici): Del 22/07/2019 al 04/10/2019

PRIMER TERMINI

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 17/06/2019
Llista d'esmenes: 18/06/2019
Esmenes: Del 18/06/2019 al 24/06/2019
Llista provisional d'admesos: 25/06/2019
Llista definitiva d'admesos: 28/06/2019
Matrícula per alumnat de nou inici: Del 22/07/2019 al 31/07/2019

SEGON TERMINI

Preinscripció:Del 18/06/2019 al 19/07/2019
Llista d'esmenes: 22/07/2019
Esmenes: Del 22/07/2019 al 26/07/2019
Llista provisional d'admesos: 29/07/2019
Llista definitiva d'admesos: 31/07/2019
Matrícula per alumnat de nou inici:Del 02/09/2019 al 10/09/2019

TERCER TERMINI

Preinscripció:Del 15/07/2019 al 13/09/2019
Llista d'esmenes: 16/09/2019
Esmenes: Del 16/09/2019 al 20/09/2019
Llista provisional d'admesos: 23/09/2019
Llista definitiva d'admesos: 25/09/2019
Matrícula per alumnat de nou inici:Del 25/09/2019 al 04/10/2019

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 27/09/2019
Matrícula (per alumnat d'inici): Del 22/07/2019 al 04/10/2019

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 27/09/2019
Matrícula (per alumnat d'inici): Del 22/07/2019 al 04/10/2019

Ciències de la Salut

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 27/09/2019
Matrícula (per alumnat d'inici): Del 22/07/2019 al 04/10/2019

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 27/09/2019
Matrícula (per alumnat d'inici): Del 22/07/2019 al 04/10/2019

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 27/09/2019
Matrícula (per alumnat d'inici): Del 22/07/2019 al 04/10/2019

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 05/07/2019
Llista d'esmenes: 08/07/2019
Esmenes: Del 09/07/2019 al 16/07/2019
Llista provisional d'admesos: 22/07/2019
Llista definitiva d'admesos: 24/07/2019
Matrícula per alumnat de nou inici: Del 25/07/2019 al 31/07/2019
Publicació de la 1a llista d'espera: 02-09-2019
Matrícula (1a llista d'espera): Del 02/09/2019 al 05-09-2019
Publicació de la 2a llista d'espera: 09/09/2019
Matrícula (2a llista d'espera): Del 09/09/2019 al 12/09/2019
Publicació de la 3a llista d'espera: 16/09/2019
Matrícula (3a llista d'espera): Del 16/09/2019 al 20/09/2019

Preinscripció: Del 15/05/2019 al 21/06/2019
Llista d'esmenes: 25/06/2019
Comunicació data amb llistes de l'entrevista: 26/06/2019
Esmenes: Del 25/06/2019 al 01/07/2019
Entrevistes: Del 02/07/2019 al 04/07/2019
Llista provisional d'admesos: 12/07/2019
Reclamacions: Del 15/07/2019 al 16/07/2019
Llista definitiva d'admesos: 19/07/2019
Matrícula per alumnat de nou inici: Del 02/09/2019 al 12/09/2019
Publicació de la 1a llista d'espera: 16/09/2019
Matrícula (1a llista d'espera): Del 16/09/2019 al 19/09/2019
Publicació de la 2a llista d'espera: 23/09/2019
Matrícula (2a llista d'espera): Del 23/09/2019 al 26/09/2019

Ciències Socials i Jurídiques

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 12/07/2019
Llista d'esmenes: 15/07/2019
Esmenes: Del 16/07/2019 al 22/07/2019
Llista provisional d'admesos: 23/07/2019
Llista definitiva d'admesos: 25/07/2019
Matrícula per alumnat de nou inici: Del 26/07/2019 al 31/07/2019
Publicació de la 1a llista d'espera: 02/09/2019
Matrícula (1a llista d'espera): Del 02/09/2019 al 05/09/2019
Publicació de la 2a llista d'espera: 09/09/2019
Matrícula (2a llista d'espera): Del 09/09/2019 al 12/09/2019
Publicació de la 3a llista d'espera: 16/09/2019
Matrícula (3a llista d'espera): Del 16/09/2019 al 20/09/2019

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 27/09/2019
Matrícula (per alumnat d'inici): Del 22/07/2019 al 04/10/2019

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 27/09/2019
Matrícula (per alumnat d'inici): Del 22/07/2019 al 04/10/2019

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 27/09/2019
Matrícula (per alumnat d'inici): Del 22/07/2019 al 04/10/2019

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 27/09/2019
Matrícula (per alumnat d'inici): Del 22/07/2019 al 04/10/2019

PRIMER TERMINI

Preinscripció: Del 29/04/2019 al 01/07/2019
Llista d'esmenes: 11/07/2019
Esmenes: Del 11/07/2019 al 22/07/2019
Llista provisional d'admesos: 24/07/2019
Llista definitiva d'admesos: 26/07/2019
Matrícula per alumnat de nou inici: Del 26/07/2019 al 31/07/2019

SEGON TERMINI

Preinscripció:Del 03/09/2019 al 05/09/2019
Llista d'esmenes: 06/09/2019
Esmenes: Del 09/09/2019 al 13/09/2019
Llista provisional d'admesos: 16/09/2019
Llista definitiva d'admesos: 18/09/2019
Matrícula per alumnat de nou inici:Del 18/09/2019 al 20/09/2019

LLISTES D'ESPERA

Publicació de la 1a llista d'espera: 03/09/2019
Matrícula (1a llista d'espera): Del 03/09/2019 al 06/09/2019
Publicació de la 2a llista d'espera: 09/09/2019
Matrícula (2a llista d'espera): Del 09/09/2019 al 12/09/2019
Publicació de la 3a llista d'espera: 16/09/2019
Matrícula (3a llista d'espera): Del 16/09/2019 al 19/09/2019

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 27/09/2019
Matrícula (per alumnat d'inici): Del 22/07/2019 al 04/10/2019

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 27/09/2019
Matrícula (per alumnat d'inici): Del 22/07/2019 al 04/10/2019

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 27/09/2019
Matrícula (per alumnat d'inici): Del 22/07/2019 al 04/10/2019

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 27/09/2019
Matrícula (per alumnat d'inici): Del 22/07/2019 al 04/10/2019

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 10/07/2019
Llista d'esmenes: 12/07/2019
Esmenes: Del 15/07/2019 al 19/07/2019
Llista provisional d'admesos: 22/07/2019
Llista definitiva d'admesos: 24/07/2019
Matrícula per alumnat de nou inici: Del 25/07/2019 al 31/07/2019
Publicació de la 1a llista d'espera: 02/09/2019
Matrícula (1a llista d'espera): Del 02/09/2019 al 05/09/2019
Publicació de la 2a llista d'espera: 09/09/2019
Matrícula (2a llista d'espera): Del 09/09/2019 al 12/09/2019
Publicació de la 3a llista d'espera: 16/09/2019
Matrícula (3a llista d'espera): Del 16/09/2019 al 20/09/2019

Enginyeria i Arquitectura

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 27/09/2019
Matrícula (per alumnat d'inici): Del 22/07/2019 al 04/10/2019

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 27/09/2019
Matrícula (per alumnat d'inici): Del 22/07/2019 al 04/10/2019

Preinscripció: Del 08/04/2019 al 27/09/2019
Matrícula (per alumnat d'inici): Del 22/07/2019 al 04/10/2019

Terminis generals per  l'alumnat de continuació

El termini de matrícula general per l'alumnat de continuació és de dia 22 de juliol a dia 31 de juliol i de dia 2 de setembre a dia 31 d'octubre de 2019.

Màsters amb altre termini de matrícula per a l'alumnat de continuació: