Escoltar

Màster Universitari. Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement

Any acadèmic 2020-21 | 60 crèdits | 25 places
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés.