Escoltar

Màster Universitari. Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement

Any acadèmic 2020-21 | 60 crèdits | 25 places
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés.

11057. Eines Telemàtiques per a la Docència (2020-21)

Crèdits 6 ECTS.
Estat Pla a extingir i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 1S, ONLINE

 • Període
  Primer semestre
 • Places
  Places ofertades d'acord amb el pla específic del Centre d'Estudis de Postgrau en el període de matrícula ordinària i en el període d'ampliació de matrícula.
 • Idioma
  Castellà
 • Guia docent
  Pendent

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 1S, ONLINE Online

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 1S, ONLINE Online
 • Pendent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 1S, ONLINE Online
 • Pendent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 1S, ONLINE Online
 • Pendent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 2S, ONLINE Online
 • Pendent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 2S, ONLINE Online
 • Pendent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2013-14

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 2S, ONLINE Online
 • Pendent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2012-13

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 2S, ONLINE Online
 • Pendent