Escoltar

Màster Universitari. Investigació en Salut i Qualitat de Vida

Any acadèmic 2020-21 | 60 crèdits | 25 places

En què consisteix?

Respondre a les demandes actuals de la població pel que fa a salut i qualitat de vida és una exigència constant que requereix professionals altament qualificats, capaços de generar un major coneixement científic i millorar les pràctiques i les polítiques de salut.

El Màster Universitari d’Investigació en Salut i Qualitat de Vida pretén donar resposta a aquestes demandes tot oferint una formació avançada, de caràcter especialitzat i multidisciplinari.

Els continguts d’aquest màster contribuiran a completar la formació de l’alumnat que vulgui orientar el seu futur professional a la recerca i posterior aplicació pràctica en camps científics relacionats amb la salut i la qualitat de vida. D’altra banda, l’enfocament dels continguts també pot afavorir la capacitació complementària d’altres disciplines que desenvolupin tasques sociosanitàries en l’àmbit de la salut.

Estàs interessat a cursar aquest màster? Les codirectores i exestudiants del màster et fan una presentació del màster i t'expliquen l'interès i els motius per cursar-lo. Visualitza els nostres vídeos explicatius!

Què hi aprendràs?

Capacitat per reflexionar de manera crítica sobre les intervencions i les pràctiques en salut.

Capacitat per formular preguntes de recerca davant problemes de salut i qualitat de vida, tot seleccionant l’opció metodològica més adequada per estudiar-los i difondre’n científicament els resultats.

Capacitat per dissenyar, aplicar, gestionar i avaluar programes, projectes i recursos en l’àmbit de la salut.

Què podràs fer en haver acabat?

El màster ofereix una formació complementària d’excel·lència que capacita els professionals de la salut per dur a terme una pràctica avançada i tasques de docència, gestió i recerca, avalades per un nivell acadèmic superior.

A més, aquest màster obre la possibilitat d’accedir a estudis de doctorat. A la UIB, l’alumne es podrà matricular al programa de doctorat de l’Institut Universitari d’Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS).

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists. A l'apartat de resultats podeu consultar la memòria del pla d'estudis oficial.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El màster està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats .

Ciències de la Salut
25 places
60 crèdits

Presencial

Campus: Mallorca
Idioma: Català, Castellà ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 30,01¤
Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol: 1.861,20¤ *
* Més informació sobre preus

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari o al telèfon 971 17 33 36