Escoltar

Màster Universitari. Investigació en Salut i Qualitat de Vida

Any acadèmic 2020-21 | 60 crèdits | 25 places

11133. Noves Tecnologies i Estils de Vida Saludables (2020-21)

Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 1S

 • Període
  Primer semestre
 • Places
  Places ofertades d'acord amb el pla específic del Centre d'Estudis de Postgrau en el període de matrícula ordinària i en el període d'ampliació de matrícula.
 • Idioma
  Castellà
 • Guia docent
  Pendent