Escoltar

Màster Universitari. Investigació en Salut i Qualitat de Vida

Any acadèmic 2020-21 | 60 crèdits

11130. Salut Pública i Entorn Urbà (2020-21)

Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 2S Mallorca
  • Berta Paz Lourido
  • Pendent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 1S Mallorca
  • Miguel Bennasar Veny

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 1S Mallorca
  • Berta Paz Lourido

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 1S Mallorca
  • Berta Paz Lourido

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 1S Mallorca
  • Berta Paz Lourido

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 1S Mallorca
  • Berta Paz Lourido