Escoltar

Màster Universitari. Investigació en Salut i Qualitat de Vida

Any acadèmic 2020-21 | 60 crèdits | 25 places

11121. Metodologia de la Investigació Qualitativa en Salut (2020-21)

Crèdits 6 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 1S