Escoltar

Màster Universitari. Química Teòrica i Modelització Computacional

Any acadèmic 2020-21 | 120 crèdits | 40 places

Dades i indicadors

Dades actualitzades a 15 de novembre de 2019.

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

La CGQ recull total la informació rellevant del títol (informes d'enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitza. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ.

Rendició de comptes i transparència

Enllaç al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

No hi ha informació relacionada amb aquest apartat