Escoltar

Màster Universitari. Química Teòrica i Modelització Computacional

Any acadèmic 2020-21 | 120 crèdits | 40 places

En què consisteix?

L'objectiu principal d'aquest màster és oferir a l'estudiant una formació avançada, de caràcter especialitzat i multidisciplinari, orientada a promoure la seva iniciació en tasques investigadores en l'àmbit de la química teòrica i computacional. La modelització computacional a escala molecular ha esdevingut, els últims vint anys, una eina que abasta, de manera transversal, moltes àrees de coneixement: des de la bioquímica fins als nous materials, passant per totes les disciplines de la química i àrees emergents com la nanociència.

Les simulacions computacionals s'han convertit en una branca important que dóna lloc a un tercer pilar de la ciència que permet que els estudis teòrics i experimentals superin les limitacions que els són inherents. Això ha originat una demanda creixent de personal expert format en aquests camps, una demanda que no només procedeix del món acadèmic, sinó també de la indústria: cada vegada més empreses consideren la modelització a escala molecular com una eina imprescindible.

Què hi aprendràs?

Com a experts en tècniques computacionals, els titulats estan preparats per aplicar qualsevol codi científic disponible al mercat o per desenvolupar nous codis.

Les seves habilitats estan molt ben adaptades al disseny de molècules i d'agregats atòmics i moleculars, i a l'estudi de processos químics.

Què podràs fer en haver acabat?

Són bons candidats per a feines a la indústria farmacèutica, les companyies petroquímiques i indústries de nous materials. Aquest màster dóna accés al doctorat en les àrees de Química, Física, Ciències de la Vida i Ciència dels materials, que pot proporcionar una bona possibilitat d'arribar a ser professors o investigadors en qualsevol institució investigadora.

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists. A l'apartat de resultats podeu consultar la memòria del pla d'estudis oficial.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El màster està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats .

Informació addicional: https://tccm.qui.uam.es/
Ciències
Direcció dels estudis Dr. Joaquín Ortega Castro
40 places
120 crèdits

Presencial

Campus: Mallorca
Màster conjunt-interuniversitari (Vegeu la fitxa tècnica per a més detall)
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 29,22¤
Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol: 3.567,00¤ *
* Més informació sobre preus

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari o al telèfon 971 17 33 36