Escoltar

Màster Universitari. Química Teòrica i Modelització Computacional

Any acadèmic 2019-20 | 120 crèdits | 40 places

11334. Tècniques Computacionals i Càlcul Numèric (2019-20)

Crèdits 5 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 1S

 • Període
  Primer semestre
 • Places
  Places ofertades d'acord amb el pla específic del Centre d'Estudis de Postgrau en el període de matrícula ordinària i en el període d'ampliació de matrícula.
 • Idioma
 • Guia docent
  Pendent

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 1S Mallorca
 • Pendent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 1S Mallorca
 • Pendent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 1S Mallorca
 • Pendent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 1S Mallorca
 • Pendent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 1S Mallorca
 • Pendent