Màster Universitari. Gestió, Organització i Economia de l'Empresa

Any acadèmic 2019-20 | 60 crèdits | 30 places