Escoltar

Màster Universitari. Filosofia

Any acadèmic 2020-21 | 60 crèdits | 20 places

11410. Metodologies d'Estudi de la Filosofia (2020-21)

Crèdits 6 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 1S