Màster Universitari. Educació Inclusiva

Any acadèmic 2019-20 | 60 crèdits | 0 places

Dades i indicadors

  2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-162016-17
Alumnes de nou ingrés 11 24 45 19 22 20 139
Alumnes matriculats 11 25

56

51 48 48 3932
Alumnes titulats 6 11 19 17 12 20 138

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat
Dolors Forteza Forteza
Personal Docent i Investigador
 • Joan Jordi Muntaner Guasp
 • Mª Rosa Rosselló Ramon
Personal d'Administració i Serveis
Maria Balle Cañellas
Alumnat
Antonio Vigo Aguiló

La CGQ recull total la informació rellevant del títol (informes d'enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitza. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ.

Rendició de comptes i transparència

Enllaç al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

No hi ha informació relacionada amb aquest apartat

Treballs de fi de màster

 • De l'escola a la Universitat: biografies que visibilitzen les barreres a l'aprenentatge
 • La inclusió al CEIP Coll d'en Rabassa
 • De l'escola al barri: una aproximació teòrica de l'art comunitari com element transformador cap a escoles i societats inclusives
 • Fent camí cap a la inclusió: un estudi de cas
 • Anàlisi del model de suport a l'etapa de primària en un centre concertat
 • La relació de la família amb fills amb malalties rares amb els professionals sanitaris i educatius
 • La dislexia. Impacto de las barreras del sistema escolar en el ámbito familiar
 • Acogida de los AIT (Alumnos de Incorporación Tardía) a través de la educación emocional
 • Percepciones de los docentes sobre la educación inclusiva
 • Análisis de la figura del Auxiliar Técnico Educativo (ATE) desde una perspectiva inclusiva
 • LA INCLUSIÓN DEL ALUMNADO LGTB (Lesbianas, gais, transexuales y bisexuales)
 • El lideratge de l'equip directiu en l'educació inclusiva
 • El treball dels docents envers la diversitat
 • Els Grups Interactius a l'Educació Primària
 • Nins i nines amb malalties minoritàries en l'àmbit escolar
 • La família del CEIP Pintor Joan Miró
 • L'aprenentatge cooperatiu a l'educació física.
 • Els contes com a recurs per a la inclusió
 • Cap a un pla de convivència inclusiu. Estudi de cas
 • Unitat de mares del centre penitenciari de Picassent: escenaris educatius per a la inclusió
 • La biblioteca escolar: un espai inclusiu d'aprenentatge socioemocional.
 • “La immigració, un element per fer inclusió dins les aules” La metodologia del CEIP “Es Cremat”
 • Avaluació en els grups interactius