Escoltar

Màster Universitari. Llengua i Literatura Catalanes: Coneixement i Anàlisi Crítica del Patrimoni Immaterial

Any acadèmic 2019-20 | 60 crèdits | 20 places
Consultau l'apartat "Estructura" del descriptor per conèixer el pla d'estudis i l'esquema d'organització del Màster.
Les assignatures sense enllaç associat no s'ofereixen per a aquest curs

Assignatures

 Mòdul obligatori

Mòdul obligatori
Nom Crèdits Idioma Període
11512 - Mètodes d'Investigació en Filologia Catalana 4,0 Català Primer semestre
11513 - El Concepte de Patrimoni en la Cultura Catalana: Discursos i Evolució 6,0 Català Primer semestre

 Itinerari 1: De la Llengua Catalana com a Patrimoni a l’Anàlisi Lingüística

Itinerari 1: De la Llengua Catalana com a Patrimoni a l’Anàlisi Lingüística
Nom Crèdits Idioma Període
11515 - La Variació Dialectal Catalana entesa com a Patrimoni 3,0 Català Primer semestre
11516 - La Innovació Lingüística: Mecanismes d'Innovació en el Lèxic i en la Fonèti 3,0 Català Primer semestre
11514 - Pragmàtica, Discurs i Llengua Oral 6,0 Català Segon semestre
11517 - Competència i Usos Lingüístics 3,0 Català Segon semestre

 Itinerari 2: De la Llengua Catalana com a Patrimoni als Estudis Literaris

Itinerari 2: De la Llengua Catalana com a Patrimoni als Estudis Literaris
Nom Crèdits Idioma Període
11518 - Literatura Oral Popular Catalana 6,0 Català Primer semestre
11519 - Literatura Catalana i Història de la Cultura (1890-1936) 3,0 Català Segon semestre
11520 - Literatura i Territori 3,0 Català Segon semestre
11521 - Anàlisi Patrimonial de Cinc Propostes Escèniques 3,0 Català Segon semestre

 Itinerari 3: Coneixement del Patrimoni Immaterial i Assessorament

Itinerari 3: Coneixement del Patrimoni Immaterial i Assessorament
Nom Crèdits Idioma Període
11522 - Assessorament Lingüístic: Toponímia i Antroponímia 3,0 Català Primer semestre
11523 - Assessorament Literari i Edició de Textos Literaris Catalans 3,0 Català Primer semestre
11524 - Llengua i Mitjans de Comunicació 3,0 Català Segon semestre
11525 - Teoria de la Traducció 3,0 Català Segon semestre
11526 - Pràctiques Externes 9,0 Català Segon semestre

 Altres optatives

Altres optatives
Nom Crèdits Idioma Període
11529 - Mites Populars en la Literatura Catalana del Segle XX 3,0 Català Primer semestre
11530 - La Crítica Literària en la Literatura Catalana Contemporània 3,0 Català Segon semestre
11531 - Teories del Contacte Literari i Cultural 3,0 Català Segon semestre
11532 - Literatura i Memòria en la Literatura Catalana de Postguerra 3,0 Català Segon semestre
11527 - Història Oral i Memòria Històrica 3,0
11528 - Etnografia Lingüística 3,0
11533 - Llengua i Medi Natural 3,0

 Treball de Fi de Màster

Treball de Fi de Màster
Nom Crèdits Idioma Període
11534 - Treball de Fi de Màster 20,0 Català Segon semestre