Màster Universitari. Advocacia

Any acadèmic 2023-24

La UIB ha presentat la sol·licitud preceptiva per adaptar el Màster Universitari en Advocacia als requeriments del Reial Decret 64/2023, de 8 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 34/2006, de 30 d’octubre, sobre l’accés a les professions de l’Advocacia i la Procura, i del Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s’estableix l’organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d’assegurament de la seva qualitat, d’acord amb els quals el màster passaria a denominar-se Màster Universitari en Advocacia i Procura a partir de l’any acadèmic 2023-24.

L’alumnat que en faci la preinscripció i resulti admès, queda supeditat a la resolució favorable de l’esmentada sol·licitud d’adaptació per tal de poder cursar el màster.

Per obtenir-ne el títol, s’han d’haver superat 90 ECTS de la manera següent:

45 ECTS d’assignatures obligatòries.

30 ECTS de Pràctiques Externes.

15 ECTS del Treball de Fi de Màster.

Programació de les materies

Assignatures

Primer curs
Nom Tipus Crèdits Període
11038 - Treball de Fi de Màster Treball fi de màster 15,0 Anual
11039 - Pràctiques Externes Pràctiques externes 30,0 Segon semestre
11037 - Mòdul Especial Obligatòria 29,0 Anual
11036 - Mòdul General Obligatòria 16,0 Primer semestre