Escoltar

Māster Universitari. Anālisi de Dades Massives en Economia i Empresa

Any acadčmic 2019-20 | 90 crčdits | 30 places

11651. Mineria de Textos per a les Cičncies Socials (2019-20)

Crčdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informaciķ sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 2S

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadčmic 2018-19

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 2S Mallorca

Grups de l'assignatura l'any acadčmic 2017-18

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 2S Mallorca

Grups de l'assignatura l'any acadčmic 2016-17

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 2S Mallorca