Escoltar

Màster Universitari. Investigació en Salut i Qualitat de Vida

Any acadèmic 2019-20 | 60 crèdits | 25 places

10552. Comportament Social en les Organitzacions Sociosanitàrias (2019-20)

Crèdits 5 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 1S

  • Període
    Primer semestre
  • Places
    Places ofertades d'acord amb el pla específic del Centre d'Estudis de Postgrau en el període de matrícula ordinària i en el període d'ampliació de matrícula.
  • Idioma
    Castellà
  • Guia docent