Màster Universitari. Enginyeria de Telecomunicació (Pla 2015)

Any acadèmic 2019-20 | 90 crèdits | 0 places
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir, no s'admeten alumnes de nou ingrés.

11582. Antenes i Sistemes de Radiofreqüència per a Comunicacions (2019-20)

Crèdits 5 ECTS.
Estat Pla a extingir i assignatura oferta (sense docència, només exàmens) en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 1S

  • Període
    Primer semestre
  • Places
    Places ofertades d'acord amb el pla específic del Centre d'Estudis de Postgrau en el període de matrícula ordinària i en el període d'ampliació de matrícula.
  • Idioma
    Català
  • Guia docent

Guies docents d'anys anteriors