Escoltar

Màster Universitari. Educació Inclusiva

Any acadèmic 2019-20 | 60 crèdits | 0 places
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés.

10829. Pràctiques (2019-20)

Crèdits 6 ECTS.
Estat Pla a extingir i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 2S