Màster Universitari. Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals)

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 150 places

10502. Especialitat en Ergonomia i Psicosociologia (2018-19)

Crèdits 10 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Grups de l'assignatura

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 2S

(2) - GRUP 2, 2S