Màster Universitari. Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió

Any acadèmic 2018-19 | 120 crèdits | 45 places

10313. Urbanisme Medieval. Fonts per a l'Estudi de Ciutat de Mallorca ... (2018-19)

Crèdits 5 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 1S

  • Període
    Primer semestre
  • Places
    Places ofertades d'acord amb el pla específic del Centre d'Estudis de Postgrau en el període de matrícula ordinària i en el període d'ampliació de matrícula.
  • Idioma
    Català
  • Guia docent

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 1S Mallorca

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 1S Mallorca

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 1S Mallorca

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 3S Mallorca

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2013-14

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 3S Mallorca

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2012-13

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 3S Mallorca

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2011-12

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 3S Mallorca

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2010-11

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 3S Mallorca