Màster Universitari. Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió

Any acadèmic 2018-19 | 120 crèdits | 45 places

10304. Patrimoni Fotogràfic: Història, Catalogació i Difusió (2018-19)

Crèdits 5 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 2S

  • Període
    Segon semestre
  • Places
    Places ofertades d'acord amb el pla específic del Centre d'Estudis de Postgrau en el període de matrícula ordinària i en el període d'ampliació de matrícula.
  • Idioma
    Castellà