Màster Universitari. Formació del Professorat

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 250 places

10691. L'Alumnat de Secundària: Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat (2018-19)

Crèdits 4 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 1S

 • Període
  Primer semestre
 • Places
  Places ofertades d'acord amb el pla específic del Centre d'Estudis de Postgrau en el període de matrícula ordinària i en el període d'ampliació de matrícula.
 • Idioma
  Català
 • Guia docent

(2) - GRUP 2, 1S

 • Període
  Primer semestre
 • Places
  Places ofertades d'acord amb el pla específic del Centre d'Estudis de Postgrau en el període de matrícula ordinària i en el període d'ampliació de matrícula.
 • Idioma
  Català
 • Guia docent

(3) - GRUP 3, 1S

 • Període
  Primer semestre
 • Places
  Places ofertades d'acord amb el pla específic del Centre d'Estudis de Postgrau en el període de matrícula ordinària i en el període d'ampliació de matrícula.
 • Idioma
  Català
 • Guia docent

(4) - GRUP 4, 1S

 • Període
  Primer semestre
 • Places
  Places ofertades d'acord amb el pla específic del Centre d'Estudis de Postgrau en el període de matrícula ordinària i en el període d'ampliació de matrícula.
 • Idioma
  Català
 • Guia docent

(5) - GRUP 5, 1S

 • Professorat
 • Període
  Primer semestre
 • Places
  Places ofertades d'acord amb el pla específic del Centre d'Estudis de Postgrau en el període de matrícula ordinària i en el període d'ampliació de matrícula.
 • Idioma
  Català
 • Guia docent

(6) - GRUP 6, 1S

 • Professorat
 • Període
  Primer semestre
 • Places
  Places ofertades d'acord amb el pla específic del Centre d'Estudis de Postgrau en el període de matrícula ordinària i en el període d'ampliació de matrícula.
 • Idioma
  Català
 • Guia docent

(7) - GRUP 7, 1S

 • Període
  Primer semestre
 • Places
  Places ofertades d'acord amb el pla específic del Centre d'Estudis de Postgrau en el període de matrícula ordinària i en el període d'ampliació de matrícula.
 • Idioma
  Català
 • Guia docent

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 4, 1S Mallorca
 • Josefa María Cabot Martínez
GRUP 2, 1S Mallorca
GRUP 5, 1S Mallorca
GRUP 6, 1S Mallorca
GRUP 3, 1S Mallorca
GRUP 1, 1S Mallorca
 • Josefa María Cabot Martínez
GRUP 7, 1S Mallorca
GRUP 10, 1S, MENORCA Menorca
GRUP 20, 1S, EIVISSA Eivissa
 • Lidia Ramón Guasch

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 3, 1S Mallorca
GRUP 2, 1S Mallorca
 • María de la Cruz Gomila González
GRUP 4, 1S Mallorca
 • Josefa María Cabot Martínez
GRUP 5, 1S Mallorca
GRUP 6, 1S Mallorca
GRUP 1, 1S Mallorca
 • María de la Cruz Gomila González
GRUP 7, 1S Mallorca
GRUP 10, 1S, MENORCA Menorca
GRUP 20, 1S, EIVISSA Eivissa
 • Lidia Ramón Guasch

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 1S Mallorca
 • Josefa María Cabot Martínez
GRUP 2, 1S Mallorca
 • Josefa María Cabot Martínez
GRUP 7, 1S Mallorca
GRUP 3, 1S Mallorca
GRUP 4, 1S Mallorca
 • María de la Cruz Gomila González
GRUP 6, 1S Mallorca
GRUP 5, 1S Mallorca
GRUP 10, 1S, MENORCA Menorca
GRUP 20, 1S, EIVISSA Eivissa
 • Lidia Ramón Guasch

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 2, 1S Mallorca
 • María del Carmen Mas Tous
GRUP 5, 1S Mallorca
GRUP 3, 1S Mallorca
GRUP 1, 1S Mallorca
 • María del Carmen Mas Tous
GRUP 4, 1S Mallorca
 • María de la Cruz Gomila González
GRUP 10, 1S, MENORCA Menorca
GRUP 20, 1S, EIVISSA Eivissa
 • Lidia Ramón Guasch

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2013-14

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 1S Mallorca
 • María de la Cruz Gomila González
GRUP 2, 1S Mallorca
 • María de la Cruz Gomila González
GRUP 6, 1S Mallorca
GRUP 3, 1S Mallorca
 • Alicia Aguilar Suárez
GRUP 4, 1S Mallorca
GRUP 5, 1S Mallorca
GRUP 10, 1S, MENORCA Menorca
GRUP 20, 1S, EIVISSA Eivissa
 • Lidia Ramón Guasch

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2012-13

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 2, 1S Mallorca
 • María de la Cruz Gomila González
GRUP 5, 1S Mallorca
GRUP 1, 1S Mallorca
 • María de la Cruz Gomila González
GRUP 4, 1S Mallorca
GRUP 3, 1S Mallorca
 • Alicia Aguilar Suárez
GRUP 10, 1S, MENORCA Menorca
GRUP 20, 1S, EIVISSA Eivissa
 • Lidia Ramón Guasch

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2011-12

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 3, 1S Mallorca
 • María de la Cruz Gomila González
GRUP 5, 1S Mallorca
GRUP 4, 1S Mallorca
GRUP 1, 1S Mallorca
 • María de la Cruz Gomila González
GRUP 2, 1S Mallorca
GRUP 10, 1S, MENORCA Menorca
GRUP 20, 1S, EIVISSA Eivissa
 • Lidia Ramón Guasch

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2010-11

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 5, 1S Mallorca
GRUP 3, 1S Mallorca
 • María de la Cruz Gomila González
GRUP 1, 1S Mallorca
GRUP 2, 1S Mallorca
GRUP 4, 1S Mallorca
GRUP 11, 1S, MENORCA Menorca
 • Pendent
GRUP 10, 1S, MENORCA Menorca
 • Pendent
GRUP 20, 1S, EIVISSA Eivissa