Màster Universitari. Física Avançada i Matemàtica Aplicada

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 30 places

11297. Tècniques de Tractament Massiu de Dades (2018-19)

Crèdits 6 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, AN