Màster Universitari. Enginyeria Agronòmica

Any acadèmic 2018-19 | 90 crèdits | 15 places

11320. Organització i Estratègia Empresarial (2018-19)

Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 1S

Guies docents d'anys anteriors