Màster Universitari. Llengua i Literatura Catalanes: Coneixement i Anàlisi Crítica del Patrimoni Immaterial

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 20 places

11512. Mètodes d'Investigació en Filologia Catalana (2018-19)

Crèdits 4 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 1S

Guies docents d'anys anteriors