Màster Universitari. Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement (MTEE): 2013-14


Branca de coneixement Ciències Socials i Jurídiques
Òrgan(s) proponent(s)
Caràcter

Màster Conjunt - Interuniversitari

Universitats participants:

Direcció estudis
Nombre de crèdits 60 ECTS
Places de nou ingrés 30
Modalitat

On-line

BOE publicació
Serveis administratius responsables
Personal de contacte
Edifici on s'imparteix
Centre responsable Centre d'Estudis de Postgrau
Preu públic per crèdit
  • 1a matrícula : 31,61€
  • 2a matrícula : 51,36€
  • 3a matrícula : 51,36€
  • 4a matrícula : 51,36€
Documents d'interès
  • Descriptor de la titulación

Descriptor de la titulació

Sistema de garantia de qualitat

Composició nominal de la Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat  Jesús Salinas Ibañez
PDI  Adolfina Pérez Garcías
PDI  Mercé Gisbert Cervera
PDI  Xavier Carrera Farran
PAS  Maria Balle Cañellas
Alumne  Maria Eugenia Morales Mora

Comentaris i suggeriments

A la UIB volem escoltar els comentaris i suggeriments que vulgueu fer per poder millorar els nostres estudis i la informació que donam sobre els mateixos.
Si voleu ajudar-nos a millorar o teniu qualque cosa a dir, podeu fer-ho al formulari de contacte sobre els estudis de màster a la UIB