10497 - Gestió de la Prevenció, Qualitat i Medi Ambient. Any acadèmic 2013-14


Crèdits 6 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Grups de l'assignatura

Grup Campus Període Professorat
i tutories
Places Idioma
d'impartició
Guia docent
( 1 ) - GRUP 1, 1S Mallorca Primer semestre * Castellà
CA ES EN
( 2 ) - GRUP 2, 1S Mallorca Primer semestre * Castellà
CA ES EN
* Places ofertades d'acord amb el pla específic del Centre d'Estudis de Postgrau en el període de matrícula ordinària i en el període d'ampliació de matrícula.