Escoltar

Màster Universitari. Gestió, Organització i Economia de l'Empresa (MOBE): 2012-13


Branca de coneixement Ciències Socials i Jurídiques
Òrgan(s) proponent(s)
Caràcter

Màster conjunt - Interuniversitari

 Universitats participants

Direcció estudis
Nombre de crèdits 60
Places de nou ingrés 30
Modalitat

Presencial

BOE publicació
Serveis administratius responsables
Personal de contacte
Centre responsable
Documents d'interès
Enllaços

Altres

Descriptor de la titulació

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

El Màster té definits els següents graus (o llicenciatures) com a preferents: Administració i direcció d'empreses; Economia; i Enginyeries.

També poden ser admesos candidats que compleixin amb les següents condicions:

  • Ser titulats en Graus (o llicenciatures) de Matemàtiques, Física, Informàtica o qualsevol altra titulació amb un marcat caràcter quantitatiu.
  • Ser titulats en altres Graus (o llicenciatures) però haver realitzat cursos de postgrau d'Administració i direcció d'empreses o d'Economia.

Es demanarà que el candidat disposi del Cambridge First Certificate de nivell A, acreditar haver realitzat l'examen TOEFL amb una puntuació per sobre de 550 punts o proves documentals que certifiquin un nivell d'anglès similar.

S'haurà d'emplenar i enviar en els terminis requerits la sol·licitud d'admissió i un CV. A més de proporcionar informació sobre els requeriments anteriors, s'haurà d'afegir la següent informació:

  1. Tres cartes de recomanació redactades i enviades per professors universitaris, investigadors o, excepcionalment, professionals que hagin participat en la formació professional del candidat.
  2. Un escrit de declaració d'interessos i motivació del candidat.
  3. Informació sobre activitats acadèmiques addicionals: cursos, seminaris, congressos, treballs de recerca publicats i comunicacions en fòrums acadèmics.
  4. Experiència professional.

L'admissió al programa es basa en el mèrit i el talent dels candidats. La comissió d'admissió està formada per tres persones: el director del programa i tres professors, pertanyents a cadascuna de les institucions que promouen el Màster. Aquesta comissió valorarà la sol·licitud dels candidats, i escollirà als quals acreditin més mèrits o talent per cursar el programa amb èxit.

En casos excepcionals, quan la informació derivada de la sol·licitud no sigui concloent, la comissió podrà sol·licitar una entrevista amb el candidat.

Objectius acadèmics i professionals

El nou màster cobreix la demanda dels investigadors capacitats per analitzar la gestió i organització empresarial utilitzant principalment un enfocament econòmic.

Es formaran professionals en l'estudi de les organitzacions, amb una base conceptual i quantitativa que els permeti realitzar activitats d'investigació i d'implementació d'actuacions per a diferents tipus d'organitzacions: empresarials, governamentals o organismes internacionals.

Així mateix, el màster capacitarà a aquells que desitgin desenvolupar una carrera acadèmica a l'entorn de l'economia de l'empresa.

Accés a altres estudis i sortides professionals

El Màster permet l'accés als estudis de doctorat organitzats conjuntament per les tres universitats que participen en el Màster, denominat " Doctorate in Economics, Management and Organization " (DEMO).

Estructura dels estudis

Mòdul Matèria Crèdits Tipus
  Quantitative methods    9  Obligatori
  Finance and corporate governance    12  Obligatori
  Behavior, organizations and contracts    12  Obligatori
  Markets, strategy and performance    12  Obligatori
  Treball de final de Master    15  Obligatori

El treball de fi de Màster es defensarà davant un tribunal nomenat per la Comissió Acadèmica.

Examen final

No

Criteris d'avaluació i exàmens

Cada mòdul constarà d'una o dues assignatures, i en cada assignatura s'avaluarà a l'alumne a partir de treballs, exercicis i exàmens.

Professor coordinador ECTS

Dr. Lluís Bru Martínez

Departament   Departament d'Economia de l'Empresa , UIB.
Telèfon  (34) 971 17 1330
E-mail   lluis.bru arroba uib.es

 

Processos administratius i altres dades d'interès

Formulari per a la presentació de suggeriments sobre el programa

Formulari de suggeriment o queixa

  • http://postgrau.uib.es/digitalAssets/196/196336_queixes_suggeriments_ca.doc

 

Sistema de garantia de qualitat

Composició nominal de la Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat  Lluís Bru Martínez
PDI  Emili Grifell Tatje
PDI  Teresa García Marco
PDI  Carles Solà i Belda
PAS  Dolors Panadés Morey
Alumne  Maya Dori

Comentaris i suggeriments

A la UIB volem escoltar els comentaris i suggeriments que vulgueu fer per poder millorar els nostres estudis i la informació que donam sobre els mateixos.
Si voleu ajudar-nos a millorar o teniu qualque cosa a dir, podeu fer-ho al formulari de contacte sobre els estudis de màster a la UIB