Impresos de màster

Impresos Tesi La sol·licitud de preinscripció s'ha de realitzar de forma telemàtica a l'enllaç https://postgrau.uib.es/

Impresos per a l'admissió i la matrícula d'alumnes

  • Imprès de matricula màster del RD1393/2007 [ca][ca]
  • Ampliació de matrícula màster del RD1393/2007 [ca][ca]

Convalidació

  • Sol·licitud de transferència de crèdits [ca] [ca]
  • Sol·licitud de reconeixement de crèdits [ca]
  • Sol·licitud de reconeixement de crèdits per adaptació de pla [ca]

Impresos per a l'accés d'alumnes amb titulació estrangera no homologada

Impresos_TitEstrangeres L'alumnat amb titulació estrangera no homologada ha de consultar l'apartat Estudiants amb titulació estrangera per realitzar el procediment correcte i ajuntar la documentació indicada.

Tramitació del Treball de Fi de Màster

Imprès de "Sol·licitud General"

Recordau que aquesta instància només és per presentar-la presencialment a qualsevol de les unitats de registre que funcionen als edificis següents: Son Lledó, Anselm Turmeda, Mateu Orfila i Rotger, Ramon Llull, Guillem Cifre de Colonya, Sa Riera, Antoni Maria Alcover i Sureda i Hospital Universitari Son Espases. També es pot registrar a les seus universitàries de Menorca i d'Eivissa i Formentera.

Si voleu obtenir una còpia segellada de la sol·licitud, haureu d'aportar la còpia juntament amb l'original.

Autorització

Canvi de dades personals

Convenis i acords marc