Màster Universitari en Formació del Professorat

Any acadèmic 2023-24

10701. Didàctica Específica. Avaluació a l'Àrea de Matemàtiques (2023-24)

Crèdits 5 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent
Català

Informació sobre els grups de l'assignatura

Grup gran 2

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca Grup gran 2

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca Grup gran 2

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca Grup gran 4
Eivissa Grup gran 44
Menorca Grup gran 24

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S
Eivissa GRUP 20, 1S, EIVISSA
Menorca GRUP 10, 1S, MENORCA

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S
Eivissa GRUP 20, 1S, EIVISSA
Menorca GRUP 10, 1S, MENORCA

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S
Eivissa GRUP 20, 1S, EIVISSA
Menorca GRUP 10, 1S, MENORCA

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S
Eivissa GRUP 20, 1S, EIVISSA
Menorca GRUP 10, 1S, MENORCA

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S
Eivissa GRUP 20, 1S, EIVISSA
Menorca GRUP 10, 1S, MENORCA

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S
Eivissa GRUP 20, 1S, EIVISSA
Menorca GRUP 10, 1S, MENORCA

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2012-13

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S
Eivissa GRUP 20, 1S, EIVISSA
Menorca GRUP 10, 1S, MENORCA

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2010-11

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S
Eivissa GRUP 20, 1S, EIVISSA
Menorca GRUP 10, 1S, MENORCA