Màster Universitari. Anàlisi de Dades Massives en Economia i Empresa

Any acadèmic 2023-24

11641. Tècniques Estadístiques amb Informació Imprecisa. (2023-24)

Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent Pendent

Informació sobre els grups de l'assignatura

Grup gran 1

Guies docents d'anys anteriors