Escoltar

Màster Universitari. Direcció i Planificació del Turisme (Pla 2015)

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 20 places
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés.

11482. Pràctiques Externes (2018-19)

Crèdits 6 ECTS.
Estat Pla a extingir i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 2S

Guies docents d'anys anteriors