Escoltar

Māster Universitari. Llengua i Literatura Catalanes: Coneixement i Anālisi Crítica del Patrimoni Immaterial

Any acadčmic 2018-19 | 60 crčdits | 20 places

11534. Treball de Fi de Māster (2018-19)

Crčdits 20 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informaciķ sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, AN

Guies docents d'anys anteriors