10704 - Treball de Fi de Màster. Any acadèmic 2015-16


Crèdits 6 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Grups de l'assignatura

Grup Campus Període Professorat
i tutories
Places Idioma
d'impartició
Guia docent
( 1 ) - BIG FIQ Mallorca Segon semestre * Català
CA ES EN
( 2 ) - TIN MAT Mallorca Segon semestre * Català
CA ES EN
( 3 ) - TSE Mallorca Segon semestre * Català
CA ES EN
( 4 ) - AIA Mallorca Segon semestre * Català
CA ES EN
( 5 ) - LCC Mallorca Segon semestre * Català
CA ES EN
( 6 ) - GIH FIL Mallorca Segon semestre * Català
CA ES EN
( 7 ) - ORE Mallorca Segon semestre * Català
CA ES EN
( 10 ) - GRUP MENORCA Menorca Segon semestre * Català
CA ES EN
( 20 ) - GRUP EIVISSA Eivissa Segon semestre * Català
CA ES EN
* Places ofertades d'acord amb el pla específic del Centre d'Estudis de Postgrau en el període de matrícula ordinària i en el període d'ampliació de matrícula.