Escoltar

10676 - L'Avaluació en el Procés de l'Ensenyament-Aprenentatge de les Llengües


Crèdits 5 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura 2013-14

Grup Campus Període Professorat
i tutories
Places Idioma
d'impartició
Guia docent
(1) - GRUP 1, 2S Mallorca Segon semestre Sense límit Català
CA ES EN