Escoltar

Beca Enovam per cursar el Màster d'Enginyeria Industrial

Beca Enovam

La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), amb la col·laboració de l'empresa Enovam: «Tu partner energético», convoca la beca de gestió i optimització energètica (beca Enovam) amb la finalitat de contribuir a l'excel·lència en la formació dels/de les joves, dotar-los d'un alt grau de qualificació, apostar pel seu talent, i enfocar la seva carrera professional cap al sector energètic.

La beca de gestió i optimització energètica (beca Enovam) cobreix el cost complet de la matrícula del Màster Universitari en Enginyeria Industrial de la Universitat de les Illes Balears (UIB) durant el període de realització previst, els anys acadèmics 2018-19 i 2019-20.

La persona beneficiària de la beca de gestió i optimització energètica (beca Enovam) també s'incorporarà al Departament Tècnic d’Enovam: «Tu partner energético» per realitzar les pràctiques durant el període de la beca, mitjançant un conveni de cooperació educativa.

Poden sol·licitar la beca tots/tes els i les alumnes que es preinscriguin al Màster Universitari en Enginyeria Industrial (MEIN) de la Universitat de les Illes Balears. Per obtenir la beca serà condició imprescindible que acreditin la condició d'estar matriculats/des al Màster.

Les persones susceptibles a obtenir la beca han d'emplenar el formulari d'inscripció i incloure la següent documentació en format Zip a través del botó Inscriure-s'hi:

  • Fotocòpia del DNI/NIF
  • Curriculum vitae (CV):
  • Còpia compulsada del títol universitari o resguard d'haver-lo sol·licitat
  • Còpia de l'expedient acadèmic
  • Còpia de la preinscripció al Màster Universitari en Enginyeria Industrial de la UIB de l'any acadèmic 2018-19
  • Altra documentació que l'alumne/a cregui d'interès (per exemple, i de forma opcional, un escrit dels motius pels quals es considera un/a candidat/a idoni/idònia per rebre la beca Enovam, amb un màxim de 200 paraules).

​La data límit per presentar candidatures és el divendres 28 de setembre de 2018 a les 14 hores.

 Inscripció a la Beca: Enovam