Calendari acadèmic

Any acadèmic 2023-24

Informació general

A l'Acord normatiu 14792, de dia 14 de febrer de 2023, s'aprova el calendari per a l’any acadèmic 2023-24.

  • L'any acadèmic s’iniciarà l'11 de setembre de 2023 i finalitzarà a l'inici de l'any acadèmic 2024-25, excepte per a aquelles activitats acadèmiques que estiguin autoritzades a realitzar-se amb posterioritat.
  • Per als estudis de màster, les direccions dels màsters han de comunicar al CEP la data d’inici i d’acabament dels períodes lectius i els períodes d’avaluació complementària i d’avaluació extraordinària, per a la seva aprovació i publicació. Aquests períodes han de respectar les condicions lectives previstes al pla d’estudis corresponent.
  • Els mesos de setembre i octubre de 2024 seran hàbils perquè els alumnes puguin presentar i, si escau, defensar els treballs de fi de màster o altres treballs d’avaluació. En tot cas, el termini per tancar les actes acaba el dia 25 de juliol de 2024, a excepció de les actes del treball de fi de màster i de les pràctiques externes, que es podran tancar fins al 7 d’octubre de 2024.

Vacances i festius

  • Festivitat del Beat Ramon Llull: 27 de novembre de 2023. Festa oficial de tots els centres de la Universitat.
  • Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2023 al 7 de gener de 2024 (ambdós inclosos).
  • Vacances de Pasqua: del 28 de març al 7 d’abril de 2024 (ambdós inclosos).
  • Són dies festius tots els que es determinin amb caràcter general i els que ho siguin dels municipis de Palma o Eivissa o Alaior, per als centres i dependències allà situats.

Calendari d'actuacions administratives

Períodes lectius i d'avaluació

Màsters amb semestres

Arts i Humanitats

Màster Universitari en Competència Lingüística i Literària: Investigació i Ensenyament

Període lectiu 1r semestre
Del 16/10/2023 al 09/02/2024
Aval. compl. 1r semestre
Del 12/02/2024 al 23/02/2024
Aval. extr. 1r semestre
Del 09/09/2024 al 13/09/2024
Tancament d'actes 1r semestre
25/07/2024
Període lectiu 2n semestre
Del 26/02/2024 al 07/06/2024
Aval. compl. 2n semestre
Del 10/06/2024 al 21/06/2024
Aval. extr. 2n semestre
Del 09/09/2024 al 13/09/2024
Tancament d'actes 2n semestre
25/07/2024
Tancament d'actes TFM/PE
07/10/2024

Per a més informació, visiteu la pàgina del màster.

Màster Universitari en Filosofia

Període lectiu 1r semestre
Del 16/10/2023 al 31/01/2024
Aval. compl. 1r semestre
No
Aval. extr. 1r semestre
No
Tancament d'actes 1r semestre
15/06/2024
Període lectiu 2n semestre
Del 01/02/2024 al 15/07/2024
Aval. compl. 2n semestre
No
Aval. extr. 2n semestre
No
Tancament d'actes 2n semestre
15/07/2024
Tancament d'actes TFM/PE
07/10/2024

Per a més informació, visiteu la pàgina del màster.

Màster Universitari en Llengües i Literatures Modernes

Període lectiu 1r semestre
Del 02/10/2023 al 22/12/2023
Aval. compl. 1r semestre
Del 08/01/2024 al 23/01/2024
Aval. extr. 1r semestre
Del 31/01/2024 al 07/02/2024
Tancament d'actes 1r semestre
19/02/2024
Període lectiu 2n semestre
Del 12/02/2024 al 17/05/2024
Aval. compl. 2n semestre
Del 20/05/2024 al 14/06/2024
Aval. extr. 2n semestre
Del 24/06/2024 al 01/07/2024
Tancament d'actes 2n semestre
25/07/2024
Tancament d'actes TFM/PE
07/10/2024

Per a més informació, visiteu la pàgina del màster.

Màster Universitari en Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió

Període lectiu 1r semestre
Del 11/09/2023 al 15/12/2023
Aval. compl. 1r semestre
Del 18/12/2023 al 22/12/2023
Aval. extr. 1r semestre
Del 08/01/2024 al 12/01/2024
Tancament d'actes 1r semestre
26/01/2024
Període lectiu 2n semestre
Del 12/02/2024 al 17/05/2024
Aval. compl. 2n semestre
Del 20/05/2024 al 24/05/2024
Aval. extr. 2n semestre
Del 08/01/2024 al 07/06/2024
Tancament d'actes 2n semestre
24/06/2024
Tancament d'actes TFM/PE
07/10/2024

Per a més informació, visiteu la pàgina del màster.

 

Ciències

Màster Universitari en Biotecnologia Aplicada

Període lectiu 1r semestre
Del 02/10/2023 al 16/02/2024
Aval. compl. 1r semestre
Del 05/02/2024 al 09/02/2024
Aval. extr. 1r semestre
Del 12/02/2024 al 16/02/2023
Tancament d'actes 1r semestre
22/02/2024
Període lectiu 2n semestre
Del 19/02/2024 al 14/06/2024
Aval. compl. 2n semestre
Del 17/06/2024 al 21/06/2024
Aval. extr. 2n semestre
Del 12/02/2024 al 28/06/2024
Tancament d'actes 2n semestre
25/07/2024
Tancament d'actes TFM/PE
07/10/2024

Per a més informació, visiteu la pàgina del màster.

Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Química

Període lectiu 1r semestre
Del 23/10/2023 al 16/02/2024
Aval. compl. 1r semestre
No
Aval. extr. 1r semestre
No
Tancament d'actes 1r semestre
15/03/2024
Període lectiu 2n semestre
Del 19/02/2024 al 08/06/2024
Aval. compl. 2n semestre
No
Aval. extr. 2n semestre
No
Tancament d'actes 2n semestre
20/07/2024
Tancament d'actes TFM/PE
07/10/2024

Per a més informació, visiteu la pàgina del màster.

Màster Universitari en Ecologia Marina

Període lectiu 1r semestre
Del 16/10/2023 al 08/01/2024
Aval. compl. 1r semestre
No
Aval. extr. 1r semestre
No
Tancament d'actes 1r semestre
28/01/2024
Període lectiu 2n semestre
Del 29/01/2024 al 13/05/2024
Aval. compl. 2n semestre
No
Aval. extr. 2n semestre
No
Tancament d'actes 2n semestre
25/07/2024
Tancament d'actes TFM/PE
07/10/2024

Per a més informació, visiteu la pàgina del màster.

Màster Universitari en Física Avançada i Matemàtica Aplicada

Període lectiu 1r semestre
Del 16/10/2023 al 16/02/2024
Aval. compl. 1r semestre
No
Aval. extr. 1r semestre
No
Tancament d'actes 1r semestre
18/03/2024
Període lectiu 2n semestre
Del 26/02/2024 al 14/06/2024
Aval. compl. 2n semestre
No
Aval. extr. 2n semestre
No
Tancament d'actes 2n semestre
25/07/2024
Tancament d'actes TFM/PE
07/10/2024

Per a més informació, visiteu la pàgina del màster.

Màster Universitari en Física de Sistemes Complexos

Període lectiu 1r semestre
Del 18/09/2023 al 16/02/2024
Aval. compl. 1r semestre
Del 22/01/2024 al 02/02/2024
Aval. extr. 1r semestre
Del 12/02/2024 al 16/02/2024
Tancament d'actes 1r semestre
18/03/2024
Període lectiu 2n semestre
Del 19/02/2024 al 14/06/2024
Aval. compl. 2n semestre
Del 20/05/2024 al 07/06/2024
Aval. extr. 2n semestre
Del 12/02/2024 al 14/06/2024
Tancament d'actes 2n semestre
01/07/2024
Tancament d'actes TFM/PE
07/10/2024

Per a més informació, visiteu la pàgina del màster.

Màster Universitari en Microbiologia Avançada

Període lectiu 1r semestre
Del 16/10/2023 al 26/01/2024
Aval. compl. 1r semestre
Del 29/01/2024 al 09/02/2024
Aval. extr. 1r semestre
Del 12/02/2024 al 16/02/2024
Tancament d'actes 1r semestre
23/02/2024
Període lectiu 2n semestre
Del 19/02/2024 al 07/06/2024
Aval. compl. 2n semestre
Del 10/06/2024 al 21/06/2024
Aval. extr. 2n semestre
Del 12/02/2024 al 28/06/2024
Tancament d'actes 2n semestre
05/07/2024
Tancament d'actes TFM/PE
07/10/2024

Per a més informació, visiteu la pàgina del màster.

Màster Universitari en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada

Període lectiu 1r semestre
Del 09/10/2023 al 12/01/2024
Aval. compl. 1r semestre
Del 17/01/2024 al 24/01/2024
Aval. extr. 1r semestre
Del 12/02/2024 al 16/02/2024
Tancament d'actes 1r semestre
08/03/2024
Període lectiu 2n semestre
Del 05/02/2024 al 30/04/2024
Aval. compl. 2n semestre
Del 03/06/2024 al 12/06/2024
Aval. extr. 2n semestre
Del 12/02/2024 al 05/07/2024
Tancament d'actes 2n semestre
19/07/2024
Tancament d'actes TFM/PE
07/10/2024

Per a més informació, visiteu la pàgina del màster.

Màster Universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional

Període lectiu 1r semestre
Del 25/09/2023 al 02/02/2024
Aval. compl. 1r semestre
No
Aval. extr. 1r semestre
No
Tancament d'actes 1r semestre
15/03/2024
Període lectiu 2n semestre
Del 05/02/2024 al 31/05/2024
Aval. compl. 2n semestre
No
Aval. extr. 2n semestre
No
Tancament d'actes 2n semestre
14/06/2024
Tancament d'actes TFM/PE
07/10/2024

Per a més informació, visiteu la pàgina del màster.

Màster Universitari en Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals)

Període lectiu 1r semestre
Del 16/10/2023 al 26/01/2024
Aval. compl. 1r semestre
Del 09/01/2024 al 11/01/2024
Aval. extr. 1r semestre
Del 22/01/2024 al 26/01/2024
Tancament d'actes 1r semestre
09/02/2024
Període lectiu 2n semestre
Del 29/01/2024 al 24/05/2024
Aval. compl. 2n semestre
Del 07/05/2024 al 09/05/2024
Aval. extr. 2n semestre
Del 22/01/2024 al 23/05/2024
Tancament d'actes 2n semestre
14/06/2024
Tancament d'actes TFM/PE
07/10/2024

Per a més informació, visiteu la pàgina del màster.

 

Ciències de la Salut

Màster Universitari en Investigació Biomèdica

Període lectiu 1r semestre
Del 16/10/2023 al 31/01/2024
Aval. compl. 1r semestre
Del 01/02/2024 al 16/02/2024
Aval. extr. 1r semestre
Del 19/02/2024 al 29/02/2024
Tancament d'actes 1r semestre
25/07/2024
Període lectiu 2n semestre
Del 04/03/2024 al 14/06/2024
Aval. compl. 2n semestre
Del 17/06/2024 al 28/06/2024
Aval. extr. 2n semestre
Del 19/02/2024 al 12/07/2024
Tancament d'actes 2n semestre
25/07/2024
Tancament d'actes TFM/PE
07/10/2024

Per a més informació, visiteu la pàgina del màster.

Màster Universitari en Investigació i Innovació en Salut

Període lectiu 1r semestre
Del 02/10/2023 al 16/02/2024
Aval. compl. 1r semestre
Del 19/02/2024 al 23/02/2024
Aval. extr. 1r semestre
No
Tancament d'actes 1r semestre
03/05/2024
Període lectiu 2n semestre
Del 26/02/2024 al 14/06/2024
Aval. compl. 2n semestre
Del 17/06/2024 al 21/06/2024
Aval. extr. 2n semestre
No
Tancament d'actes 2n semestre
25/07/2024
Tancament d'actes TFM/PE
07/10/2024

Per a més informació, visiteu la pàgina del màster.

Màster Universitari en Neurociències

Període lectiu 1r semestre
Del 16/10/2023 al 19/01/2024
Aval. compl. 1r semestre
Del 24/01/2024 al 09/02/2024
Aval. extr. 1r semestre
Del 04/03/2024 al 14/03/2023
Tancament d'actes 1r semestre
25/07/2024
Període lectiu 2n semestre
Del 19/02/2024 al 21/06/2024
Aval. compl. 2n semestre
No
Aval. extr. 2n semestre
No
Tancament d'actes 2n semestre
25/07/2024
Tancament d'actes TFM/PE
07/10/2024

Per a més informació, visiteu la pàgina del màster.

Màster Universitari en Psicologia General Sanitària

Període lectiu 1r semestre
Del 25/09/2023 al 19/01/2024
Aval. compl. 1r semestre
Del 15/01/2024 al 19/01/2024
Aval. extr. 1r semestre
Del 05/02/2024 al 09/02/2024
Tancament d'actes 1r semestre
23/02/2024
Període lectiu 2n semestre
Del 12/02/2024 al 31/05/2024
Aval. compl. 2n semestre
Del 27/05/2024 al 31/05/2024
Aval. extr. 2n semestre
Del 05/02/2024 al 21/06/2024
Tancament d'actes 2n semestre
05/07/2024
Tancament d'actes TFM/PE
07/10/2024

Per a més informació, visiteu la pàgina del màster.

 

Ciències Socials i Jurídiques

Màster Universitari en Cognició i Evolució Humana

Període lectiu 1r semestre
Del 09/10/2023 al 15/01/2024
Aval. compl. 1r semestre
Del 15/01/2024 al 02/02/2024
Aval. extr. 1r semestre
Del 05/02/2024 al 09/02/2024
Tancament d'actes 1r semestre
15/03/2024
Període lectiu 2n semestre
Del 05/02/2024 al 26/04/2024
Aval. compl. 2n semestre
Del 29/04/2024 al 03/05/2024
Aval. extr. 2n semestre
Del 05/02/2024 al 10/05/2024
Tancament d'actes 2n semestre
25/07/2024
Tancament d'actes TFM/PE
07/10/2024

Per a més informació, visiteu la pàgina del màster.

Màster Universitari en Comptabilitat i Auditoria

Període lectiu 1r semestre
Del 16/10/2023 al 08/02/2024
Aval. compl. 1r semestre
Del 12/02/2024 al 26/02/2024
Aval. extr. 1r semestre
Del 04/03/2024 al 08/03/2024
Tancament d'actes 1r semestre
15/03/2024
Període lectiu 2n semestre
Del 11/03/2024 al 27/06/2024
Aval. compl. 2n semestre
Del 01/07/2024 al 12/07/2024
Aval. extr. 2n semestre
Del 16/07/2024 al 19/07/2024
Tancament d'actes 2n semestre
25/07/2024
Tancament d'actes TFM/PE
07/10/2024

Per a més informació, visiteu la pàgina del màster.

Màster Universitari en Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació

Període lectiu 1r semestre
Del 23/10/2023 al 23/02/2024
Aval. compl. 1r semestre
No
Aval. extr. 1r semestre
Del 26/02/2024 al 29/02/2024
Tancament d'actes 1r semestre
04/03/2024
Període lectiu 2n semestre
Del 04/03/2024 al 24/05/2024
Aval. compl. 2n semestre
No
Aval. extr. 2n semestre
Del 26/02/2024 al 31/05/2024
Tancament d'actes 2n semestre
31/05/2024
Tancament d'actes TFM/PE
07/10/2024

Per a més informació, visiteu la pàgina del màster.

Màster Universitari en Formació del Professorat

Període lectiu 1r semestre
Del 05/10/2023 al 31/12/2023
Aval. compl. 1r semestre
Del 01/01/2024 al 21/01/2024
Aval. extr. 1r semestre
Del 22/04/2024 al 13/05/2024
Tancament d'actes 1r semestre
13/05/2024
Període lectiu 2n semestre
Del 08/01/2024 al 01/03/2024
Aval. compl. 2n semestre
Del 01/03/2024 al 24/03/2024
Aval. extr. 2n semestre
Del 22/04/2024 al 13/05/2024
Tancament d'actes 2n semestre
13/05/2024
Tancament d'actes TFM/PE
07/10/2024

Per a més informació, visiteu la pàgina del màster.

Màster Universitari en Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica

Període lectiu 1r semestre
Del 09/10/2023 al 02/02/2024
Aval. compl. 1r semestre
Del 05/02/2024 al 16/02/2024
Aval. extr. 1r semestre
No
Tancament d'actes 1r semestre
11/03/2024
Període lectiu 2n semestre
Del 19/02/2024 al 24/05/2024
Aval. compl. 2n semestre
Del 20/05/2024 al 31/05/2024
Aval. extr. 2n semestre
No
Tancament d'actes 2n semestre
24/06/2024
Tancament d'actes TFM/PE
07/10/2024

Per a més informació, visiteu la pàgina del màster.

Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa amb Infància, Adolescència i Família

Període lectiu 1r semestre
Del 17/10/2023 al 09/02/2024
Aval. compl. 1r semestre
Del 14/02/2024 al 23/02/2024
Aval. extr. 1r semestre
Del 26/02/2024 al 05/03/2024
Tancament d'actes 1r semestre
15/07/2024
Període lectiu 2n semestre
Del 06/03/2024 al 17/05/2024
Aval. compl. 2n semestre
Del 29/05/2024 al 07/06/2024
Aval. extr. 2n semestre
Del 26/02/2024 al 19/06/2024
Tancament d'actes 2n semestre
25/07/2024
Tancament d'actes TFM/PE
07/10/2024

Per a més informació, visiteu la pàgina del màster.

Màster Universitari en Investigació en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport

Període lectiu 1r semestre
Del 25/09/2023 al 22/12/2023
Aval. compl. 1r semestre
No
Aval. extr. 1r semestre
No
Tancament d'actes 1r semestre
19/02/2024
Període lectiu 2n semestre
Del 19/02/2024 al 31/05/2024
Aval. compl. 2n semestre
No
Aval. extr. 2n semestre
No
Tancament d'actes 2n semestre
25/07/2024
Tancament d'actes TFM/PE
07/10/2024

Per a més informació, visiteu la pàgina del màster.

Màster Universitari en Investigació i Intervenció Psicoeducativa

Període lectiu 1r semestre
Del 25/09/2023 al 19/01/2024
Aval. compl. 1r semestre
No
Aval. extr. 1r semestre
No
Tancament d'actes 1r semestre
28/06/2024
Període lectiu 2n semestre
Del 22/01/2024 al 10/06/2024
Aval. compl. 2n semestre
No
Aval. extr. 2n semestre
No
Tancament d'actes 2n semestre
28/06/2024
Tancament d'actes TFM/PE
07/10/2024

Per a més informació, visiteu la pàgina del màster.

Màster Universitari en Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere

Període lectiu 1r semestre
Del 25/09/2023 al 26/01/2024
Aval. compl. 1r semestre
Del 29/01/2024 al 02/02/2024
Aval. extr. 1r semestre
Del 05/02/2024 al 09/02/2024
Tancament d'actes 1r semestre
29/02/2024
Període lectiu 2n semestre
Del 12/02/2024 al 31/05/2024
Aval. compl. 2n semestre
Del 03/06/2024 al 07/06/2024
Aval. extr. 2n semestre
Del 05/02/2024 al 14/06/2024
Tancament d'actes 2n semestre
25/07/2024
Tancament d'actes TFM/PE
07/10/2024

Per a més informació, visiteu la pàgina del màster.

Màster Universitari en Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement

Període lectiu 1r semestre
Del 16/10/2023 al 04/02/2024
Aval. compl. 1r semestre
No
Aval. extr. 1r semestre
No
Tancament d'actes 1r semestre
25/07/2024
Període lectiu 2n semestre
Del 05/02/2024 al 16/09/2024
Aval. compl. 2n semestre
No
Aval. extr. 2n semestre
No
Tancament d'actes 2n semestre
25/07/2024
Tancament d'actes TFM/PE
07/10/2024

Per a més informació, visiteu la pàgina del màster.

 

Enginyeria i Arquitectura

Màster Universitari en Edificació i Rehabilitació Arquitectònica

Període lectiu 1r semestre
Del 11/09/2023 al 22/12/2023
Aval. compl. 1r semestre
Del 08/01/2024 al 19/01/2024
Aval. extr. 1r semestre
Del 29/01/2024 al 09/02/2024
Tancament d'actes 1r semestre
01/03/2024
Període lectiu 2n semestre
Del 12/02/2024 al 24/05/2024
Aval. compl. 2n semestre
Del 03/06/2024 al 17/06/2024
Aval. extr. 2n semestre
Del 29/01/2024 al 10/07/2024
Tancament d'actes 2n semestre
25/07/2024
Tancament d'actes TFM/PE
07/10/2024

Per a més informació, visiteu la pàgina del màster.

Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica

Període lectiu 1r semestre
Del 01/09/2023 al 31/01/2024
Aval. compl. 1r semestre
Del 01/01/2024 al 20/01/2024
Aval. extr. 1r semestre
Del 21/01/2024 al 15/02/2024
Tancament d'actes 1r semestre
15/03/2024
Període lectiu 2n semestre
Del 01/02/2024 al 15/07/2024
Aval. compl. 2n semestre
Del 01/05/2024 al 31/05/2024
Aval. extr. 2n semestre
Del 21/01/2024 al 15/07/2024
Tancament d'actes 2n semestre
15/07/2024
Tancament d'actes TFM/PE
07/10/2024

Per a més informació, visiteu la pàgina del màster.

Màster Universitari en Enginyeria Industrial

Període lectiu 1r semestre
Del 25/09/2023 al 22/12/2023
Aval. compl. 1r semestre
Del 08/01/2024 al 26/01/2024
Aval. extr. 1r semestre
Del 05/02/2024 al 23/02/2024
Tancament d'actes 1r semestre
05/04/2024
Període lectiu 2n semestre
Del 04/03/2024 al 24/05/2024
Aval. compl. 2n semestre
Del 03/06/2024 al 14/06/2024
Aval. extr. 2n semestre
Del 05/02/2024 al 05/07/2024
Tancament d'actes 2n semestre
25/07/2024
Tancament d'actes TFM/PE
07/10/2024

Per a més informació, visiteu la pàgina del màster.

Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents

Període lectiu 1r semestre
Del 18/09/2023 al 26/01/2024
Aval. compl. 1r semestre
Del 29/01/2024 al 09/02/2024
Aval. extr. 1r semestre
No
Tancament d'actes 1r semestre
22/03/2024
Període lectiu 2n semestre
Del 26/02/2024 al 31/05/2024
Aval. compl. 2n semestre
Del 03/06/2024 al 14/06/2024
Aval. extr. 2n semestre
No
Tancament d'actes 2n semestre
19/07/2024
Tancament d'actes TFM/PE
07/10/2024

Per a més informació, visiteu la pàgina del màster.

 

Màsters amb períodes anuals

Ciències de la Salut

Màster Universitari en Nutrició i Alimentació Humana

Període lectiu general
Del 01/10/2023 al 31/07/2024
Període lectiu específic
Del 01/10/2023 al 31/07/2024
Tancament d'actes
15/07/2024
Tancament d'actes TFM/PE
07/10/2024

Per a més informació, visiteu la pàgina del màster.

 

Ciències Socials i Jurídiques

Màster Universitari en Advocacia i Procura

Període lectiu general
Del 18/09/2023 al 30/09/2024
Període lectiu específic
Del 18/09/2023 al 30/09/2024
Tancament d'actes
25/07/2024
Tancament d'actes TFM/PE
07/10/2024

Per a més informació, visiteu la pàgina del màster.