Terminis de preinscripció, admissió i matrícula

Els màsters universitaris que es regeixin per aquest calendari preveuen 3 terminis de preinscripció. En el segon termini, només es podran atorgar les places que hagin quedat vacants en el primer, tenint en compte els numerus clausus de cada titulació. El tercer termini només s’obrirà en cas que hagin quedat places vacants en el segon.

Màsters que es regeixen per aquests terminis

Terminis

Terminis de la matrícula de continuació 2021-22

Per afavorir la matrícula de continuació, s’amplia el termini fixat. La matrícula de continuació per a estudis de màster universitari estarà oberta del 6 d’octubre al 12 de novembre de 2021.

En qualsevol cas, els alumnes de continuació podran formalitzar la matrícula una vegada que tinguin tancades totes les actes del curs anterior.

Primer termini

Preinscripció: del 19 d’abril al 4 de juny de 2021

 • Els candidats formalitzen la preinscripció.
 • El CEP revisa les preinscripcions i comunica per correu electrònic als candidats la resolució sobre el seu accés a estudis de màster universitari. En els casos en què sigui necessari, enviarà un correu electrònic als candidats que hagin d’esmenar la preinscripció, i hi indicarà el termini per fer-ho.

Publicació del llistat d’esmenes: 11 de juny de 2021

 • EL CEP publica el llistat de candidats amb esmenes pendents de resoldre i el termini màxim que tenen per fer-les.

Esmena de les preinscripcions: fins al 18 de juny de 2021

 • Els candidats amb esmenes pendents de resoldre han de fer-ho abans que acabi aquest termini.

Publicació del llistat provisional d’admesos: 30 de juny de 2021

Publicació del llistat definitiu d’admesos: 2 de juliol de 2021

Matrícula ordinària: del 7 al 9 de juliol de 2021

 • Els estudiants admesos han de formalitzar la matrícula. Si no ho fan en aquest termini, la seva plaça quedarà a disposició dels possibles candidats en llista d’espera.

Publicació del segon llistat d’admesos: 12 de juliol de 2021

 • Si algun estudiant admès no es matricula en el termini ordinari establert i hi ha sol·licitants que compleixin els requisits, es fa efectiva la llista d’espera i es publica el llistat d’estudiants admesos que es podran matricular en un segon període.
 • Si tots els estudiants admesos al primer llistat es matriculen, ja no es publica aquest segon.

Matrícula dels estudiants admesos en el segon llistat: 15 i 16 de juliol de 2021

 • Els estudiants admesos en el segon llistat han de formalitzar la matrícula. Si no ho fan, la seva plaça quedarà a disposició dels candidats que hi hagi en llista d’espera.

Publicació del tercer llistat d’admesos: 19 de juliol de 2021

 • Si algun estudiant admès en el segon llistat no es matricula en el termini establert i hi ha sol·licitants que compleixen els requisits, es fa efectiva la llista d’espera i es publica el llistat d’estudiants admesos que es podran matricular en un tercer període.
 • Si tots els estudiants admesos al segon llistat es matriculen, ja no es publicarà aquest tercer.

Matrícula dels estudiants admesos en el tercer llistat: 22 i 23 de juliol de 2021

 • Els estudiants admesos en el tercer llistat han de formalitzar la matrícula. Si no ho fan, la seva plaça quedarà a disposició dels candidats que hi hagi en llista d’espera.

Durant tot aquest procés, cal que els candidats estiguin localitzables a través del número de telèfon i del correu electrònic que facilitin a la preinscripció. En cas que el CEP no aconsegueixi contactar amb algun candidat, implicarà que aquest desisteix del dret a tenir la plaça.

Segon termini

Preinscripció: del 19 de juny al 9 de juliol de 2021

 • Els candidats formalitzen la preinscripció.
 • El CEP revisa les preinscripcions i comunica per correu electrònic als candidats la resolució sobre el seu accés a estudis de màster universitari. En els casos en què sigui necessari, enviarà un correu electrònic als candidats que hagin d’esmenar la preinscripció, i hi indicarà el termini per fer-ho.

Publicació del llistat d’esmenes: 16 de juliol de 2021

 • EL CEP publica el llistat de candidats amb esmenes pendents de resoldre i el termini màximque tenen per fer-les.

Esmena de les preinscripcions: fins al 26 de juliol de 2021

 • Els candidats amb esmenes pendents de resoldre han de fer-ho abans que acabi aquest termini.

Publicació del llistat provisional d’admesos: 2 d’agost de 2021

Publicació del llistat definitiu d’admesos: 5 d’agost de 2021

Matrícula ordinària: del 7 al 10 de setembre de 2021

 • Els estudiants admesos han de formalitzar la matrícula. Si no ho fan en aquest termini, la seva plaça quedarà a disposició dels possibles candidats en llista d’espera.

Publicació del segon llistat d’admesos: 13 de setembre de 2021

 • Si algun estudiant admès no es matricula en el termini ordinari establert i hi ha sol·licitants que compleixin els requisits, es fa efectiva la llista d’espera i es publica el llistat d’estudiants admesos que es podran matricular en un segon període.
 • Si tots els estudiants admesos al primer llistat es matriculen, ja no es publica aquest segon.

Matrícula dels estudiants admesos en el segon llistat: del 15 al 17 de setembre de 2021

 • Els estudiants admesos en el segon llistat han de formalitzar la matrícula. Si no ho fan, la seva plaça quedarà a disposició dels candidats que hi hagi en llista d’espera.

Publicació del tercer llistat d’admesos: 20 de setembre de 2021

 • Si algun estudiant admès en el segon llistat no es matricula en el termini establert i hi ha sol·licitants que compleixen els requisits, es fa efectiva la llista d’espera i es publica el llistat d’estudiants admesos que es podran matricular en un tercer període.
 • Si tots els estudiants admesos al segon llistat es matriculen, ja no es publicarà aquest tercer.

Matrícula dels estudiants admesos en el tercer llistat: del 22 al 24 de setembre de 2021

 • Els estudiants admesos en el tercer llistat han de formalitzar la matrícula. Si no ho fan, la seva plaça quedarà a disposició dels candidats que hi hagi en llista d’espera.

Durant tot aquest procés, cal que els candidats estiguin localitzables a través del número de telèfon i del correu electrònic que facilitin a la preinscripció. En cas que el CEP no aconsegueixi contactar amb algun candidat, implicarà que aquest desisteix del dret a tenir la plaça.

Tercer termini

Preinscripció: del 13 al 22 de setembre de 2021

 • Els candidats formalitzen la preinscripció.
 • El CEP revisa les preinscripcions i comunica per correu electrònic als candidats la resolució sobre el seu accés a estudis de màster universitari. En els casos en què sigui necessari, enviarà un correu electrònic als candidats que hagin d’esmenar la preinscripció, i hi indicarà el termini per fer-ho.

Publicació del llistat d’esmenes: 24 de setembre de 2021

 • EL CEP publica el llistat de candidats amb esmenes pendents de resoldre i el termini màxim que tenen per fer-les.

Esmena de les preinscripcions: fins a l’1 d’octubre de 2021

 • Els candidats amb esmenes pendents de resoldre han de fer-ho abans que acabi aquest termini.

Publicació del llistat provisional d’admesos: 6 d’octubre de 2021

Publicació del llistat definitiu d’admesos: 8 d’octubre de 2021

Matrícula ordinària: de l’11 al 15 d’octubre de 2021

 • Els estudiants admesos han de formalitzar la matrícula. Si no ho fan en aquest termini, la seva plaça quedarà a disposició dels possibles candidats en llista d’espera.

Publicació del segon llistat d’admesos: 18 d’octubre de 2021

 • Si algun estudiant admès no es matricula en el termini ordinari establert i hi ha sol·licitants que compleixin els requisits, es fa efectiva la llista d’espera i es publica el llistat d’estudiants admesos que es podran matricular en un segon període.
 • Si tots els estudiants admesos al primer llistat es matriculen, ja no es publica aquest segon.

Matrícula dels estudiants admesos en el segon llistat: del 20 al 22 d’octubre de 2021

 • Els estudiants admesos en el segon llistat han de formalitzar la matrícula. Si no ho fan, la seva plaça quedarà a disposició dels candidats que hi hagi en llista d’espera.

Publicació del tercer llistat d’admesos: 25 d’octubre de 2021

 • Si algun estudiant admès en el segon llistat no es matricula en el termini establert i hi ha sol·licitants que compleixen els requisits, es fa efectiva la llista d’espera i es publica el llistat d’estudiants admesos que es podran matricular en un tercer període.
 • Si tots els estudiants admesos al segon llistat es matriculen, ja no es publicarà aquest tercer.

Matrícula dels estudiants admesos en el tercer llistat: del 27 al 29 d’octubre de 2021

 • Els estudiants admesos en el tercer llistat han de formalitzar la matrícula. Si no ho fan, la seva plaça quedarà a disposició dels candidats que hi hagi en llista d’espera.

Durant tot aquest procés, cal que els candidats estiguin localitzables a través del número de telèfon i del correu electrònic que facilitin a la preinscripció. En cas que el CEP no aconsegueixi contactar amb algun candidat, implicarà que aquest desisteix del dret a tenir la plaça.