Com puc accedir a un màster oficial?

Per cursar un màster universitari a la UIB, s'ha d'iniciar un procediment de preinscripció mitjançant el qual sol·liciten una plaça en un o fins a tres estudis de màster universitari de la UIB.

A l'apartat <Com hi puc accedir? - Preinscripció: accés i admissió> trobareu tota la informació sobre la sol·licitud de preinscripció, la documentació que heu d'aportar i els terminis establerts per a cada màster de l'apartat <Com hi puc accedir? - Terminis de preinscripció, admissió i matrícula>.

Una vegada admesos haureu de formalitzar-ne la matrícula. Trobareu tota la informació per formalitzar-la a l'apartat <Com hi puc accedir? - Matrícula>.

Si comptau amb titulacions estrangeres, heu de seguir les instruccions de l'apartat <Com hi puc accedir? - Estudiants amb titulacions estrangeres>.

A l'apartat <Com hi puc accedir? - Altres terminis>, trobareu informació sobre els terminis de modificació i ampliació de matrícula i la presentació de documentació.