Preinscripció

 • Terminis
 • Sol·licitud
  • Es realitzarà la sol·licitud en línia accedint a l'eina de preinscripció fent clic a l'enllaç https://postgrau.uib.es/
 • Documentació
  • Durant el procés de preinscripció es carregaran còpies en format digital a través de l'aplicació. Cadascun dels documents detallats a continuació s'ha d'adjuntar en un arxiu diferenciat, independentment de les pàgines de què consti. Caldrà adjuntar la documentació requerida per cada titulació; com a mínim, la documentació necessària és la següent:
   • Còpia del DNI, NIE, o passaport
   • Còpia del títol o diploma acadèmic (en espanyol, català, anglès, francès, italià o portuguès)
   • Certificació acadèmica personal (en una dels llengües oficials de la Comunitat Autònoma (espanyol i català), anglès, francès, italià o portuguès).
   • Currículum on consti la informació exigida per cada titulació en la pàgina web (formació experiència professional, idiomes, etc.).
   • Altra documentació: cal consultar els criteris d'admissió de la titulació, ja que pot tenir requeriments específics o es poden valorar mèrits que requereixin l'aportació de documentació addicional.
  • Tota la documentació s'ha d'aportar en una dels llengües oficials de la Comunitat Autònoma o redactats en algun dels següents idiomes: anglès, francès, italià o portuguès.
  • L'alumnat que hagi cursat la titulació d'accés a la UIB només haurà d'adjuntar la còpia del document d'identitat actualitzada i el Currículum.
  • En cas de titulacions estrangeres, consultar l'apartat "Estudiants amb titulacions estrangeres" de la nostra pàgina web.