Convocatòries de beques, premis i ajuts generals pels estudis de màster

Convocatòries obertes

Ajuts estades - UIB - Santander
Ajuts CEP-Santander per a la realització d'estades de recerca en universitats i centres d'investigació estrangers en el marc del Treball de Fi de Màster d'estudis oficials de la UIB.

L'objectiu d’aquesta convocatòria és concedir ajuts per impulsar i fomentar la mobilitat internacional dels estudiants de màster oficial de la UIB mitjançant la realització d’estades de recerca en universitats i centres d’investigació estrangers, en el marc del Treball de Fi de Màster (TFM).
La UIB, a través del CEP, amb el patrocini de Santander Universidades.
El termini per presentar sol·licituds comença l'endemà de la publicació de la convocatòria i acaba el dia 19 de març a les 23.59 hores, hora peninsular espanyola (UTC+1). Data de publicació: 16/12/2020.
(Més informació...)

Ajuts congressos - UIB - Santander
Ajuts CEP-Santander per assistir a congressos per difondre-hi els treballs de fi de màster d'estudis oficials de màster.

Amb aquests ajuts volen ajudar a donar més difusió dels millors treballs de fi de màster (TFM) mitjançant la presentació dels seus resultats a congressos, preferentment internacionals.
La UIB, a través del CEP, amb el patrocini de Santander Universidades.
El termini per presentar sol·licituds comença el dia 16 de desembre de 2020 i acaba el 5 de març del 2021, a les 23.59 hores, hora peninsular espanyola (UTC+1). Data de publicació: 16/12/2020.
(Més informació...)

Ajut per la compra material per pràctiques de màster
Ajuts CEP-Santander per als estudis oficials de màster per al curs 2020-21.

La Universitat de les Illes Balears (UIB), a través del Centre d’Estudis de Postgrau (CEP), amb el patrocini de Santander Universidades, convoca aquests ajuts.
Cada ajut consistirà en una partida de 1.000 euros. En principi, es concedirà un mínim d’un ajut per titulació de màster, sempre que hi hagi qualque candidat que reuneixi els requisits per accedi-hi.
El termini comença el dia 01 d’octubre i acaba el dia 20 de novembre de 2020, a les 23.59 hores, hora peninsular espanyola. Data de publicació: 02/10/2020. Publicada la resolució: 22/12/2020. (Més informació...)

Ajut per la compra material per pràctiques de màster
Convocatòria de quatre beques Joan Vidal Perelló per a estudis de màster (2020-21).

La present convocatòria té com a objectiu ajudar l’alumnat de postgrau de la UIB que cursi els estudis de màster universitari en Advocacia o en Formació del Professorat durant l’any acadèmic 2020-21 i que es trobi en una situació de vulnerabilitat econòmica o de desestructuració social o familiar que afecti l’evolució acadèmica dels seus estudis. Per això, es convoquen dues beques pel Màster Universitari en Advocacia i dues beques pel Màster Universitari en Formació del Profesorat. Data de publicació dia 15/09/2020. Publicada resolució definitiva, per al màster universitari d’Advocacia, el dia 18/12/2020 (Més informació...)

Becas Santander Impuls
Programa d'Impuls, Mobilitat i Internacionalització per a Estudis de Postgrau de la Universitat de les Illes Balears

El Centre d’Estudis de Postgrau (CEP) i l’Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears (EDUIB) i el Vicerectorat d'Investigació i Internacionalització, juntament amb el patrocini del Banco Santander, amb la voluntat de contribuir al perfeccionament del potencial humà que hi ha en tots els seus àmbits d’actuació, i convençuts de la importància que tenen el progrés científic, la investigació, l’excel·lència formativa, la mobilitat i la qualificació professional per al desenvolupament de la societat, han aportat el finançament necessari per tal de crear un Programa d’Impuls, Mobilitat i Internacionalització dirigit als estudis oficials de postgrau de la Universitat de les Illes Balears (UIB).
Data de publicació dia 02/09/2020. Publicada resolució línia 1 convocatòria 1 (22/10/2020). Publicada resolució línia 2 convocatòria 1 (03/11/2020).  (Més informació...)

Ajut per la compra material per pràctiques de màster
Ajuts a la mobilitat i internacionalització de l’alumnat de Postgrau de la Universitat de les Illes Balears.

El Centre d’Estudis de Postgrau (CEP), l’Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears (EDUIB) i el Servei de Relacions Internacionals (SRI), convençuts de la importància de la mobilitat i la internacionalització en el progrés científic, la investigació, l’excel·lència formativa, i la qualificació professional per al desenvolupament de la societat, han aportat el finançament necessari per tal de crear uns ajuts a la mobilitat d’alumnat de la Universitat de les Illes Balears (UIB) vinculat a dobles titulacions de Màster i Doctorat i tesis doctorals en règim de co-tutela internacional o altres casos similars. Data de publicació dia 02/09/2020. (Més informació...)

Becas Santander-Iberoamérica
Beques Santander-Iberoamèrica. Ajuts per a cursar estudis oficials de màster universitari de la Universitat de les Illes Balears

La Universitat de les Illes Balears (UIB), amb el patrocini de Santander-Universitats, convoca 2 beques de continuació per a cursar estudis oficials de màster universitari en la UIB, titulacions que depenen del Centre d'Estudis de Postgrau (CEP). Aquestes ajudes estan dirigides a estudiants iberoamericans/as de continuació l'any acadèmic 2020-21 d'un màster de més de 60 ECTS que es van beneficiar d'una beca Santander-Iberoamèrica l'any acadèmic 2019-20. Data de publicació dia 01/09/2020.
El termini per presentar sol·licituds s'inicia l'1 de setembre i finalitza el dia 18 de setembre del 2020,a las 23:59 horas, hora peninsular española (UTC+2). Publicada resolució dia 01/10/2020. (Més informació...)