Convocatòries de beques, premis i ajuts generals pels estudis de màster

Convocatòries obertes

Becas Santander-Iberoamérica
Programa d'Impuls, Mobilitat i Internacionalització per a Estudis de Postgrau de la Universitat de les Illes Balears

El Centre d'Estudis de Postgrau (CEP), l'Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears (EDUIB) i el Vicerectorat d'Investigació i Internacionalització, juntament amb el patrocini del Banco Santander, amb la voluntat de contribuir al perfeccionament del potencial humà que hi ha en tots els seus àmbits d'actuació, i convençuts de la importància que tenen el progrés científic, la investigació, l'excel•lència formativa, la mobilitat i la qualificació professional per al desenvolupament de la societat, han aportat el finançament necessari per tal de crear un Programa d'Impuls, Mobilitat i Internacionalització dirigit als estudis de postgrau de la Universitat de les Illes Balears (UIB).
Publicades les resolucions dia 15/01/2019 (Més informació...)

Convocatòries amb resolució

Logo UIB
Convocatòria per a la compra de material de pràctiques dels Màsters Universitaris de la UIB

Cada any la Universitat de les Illes Balears (UIB) destina una part del seu pressupost a la compra de material de pràctiques dels seus estudis oficials. En els darrers anys aquest pressupost s’ha dividit entre els diferents centres de la institució, els quals han gestionat la seva part de manera autònoma i independent. El 2018, per primera vegada, el Centre d’Estudis de Postgrau (CEP) ha rebut una partida per utilitzar en aquest concepte. El pressupost rebut de 25.000 € es repartirà mitjançant la present convocatòria, de termini únic, la qual està destinada a contribuir al finançament (o al cofinançament) de despeses associades a pràctiques de laboratori, sortides de camp o similars.

La convocatòria romandrà oberta des del dia de la seva publicació fins al 25 de juliol de 2018 (inclòs). Publicada resolució 30/07/2018 - Correcció d'errors 10/09/2018. (Més informació...)

Beca Santander
Beca Enovam per cursar el Màster d'Enginyeria Industrial
La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), amb la col·laboració de l'empresa Enovam: «Tu partner energético», convoca la beca de gestió i optimització energètica (beca Enovam) amb la finalitat de contribuir a l'excel·lència en la formació dels/de les joves, dotar-los d'un alt grau de qualificació, apostar pel seu talent, i enfocar la seva carrera professional cap al sector energètic.
 
La beca de gestió i optimització energètica (beca Enovam) cobreix el cost complet de la matrícula del Màster Universitari en Enginyeria Industrial de la Universitat de les Illes Balears (UIB) durant el període de realització previst, els anys acadèmics 2018-19 i 2019-20 - Més informació...)
Becas Santander-Iberoamérica
Beques Santander-Iberoamèrica. Ajudes per a cursar estudis de màster universitari de la Universitat de les Illes Balears

La Universitat de les Illes Balears (UIB), amb el patrocini de Santander-Universitats, convoca 5 beques, en règim de concurrència competitiva, per a cursar estudis oficials de màster universitari a la UIB durant l'any acadèmic 2018-19. Aquests ajuts estan dirigides a estudiants iberoamericans de nou accés.

El termini per presentar sol·licituds s'inicia l'1 de maig i finalitza el dia 31 de maig del 2018, a les 23:59 hores, hora espanyola. (Publicada resolució dia 11 de juny de 2018 - Més informació...)

Fundació Carolina
Fundació Carolina

La convocatòria de les beques pel curs acadèmic 2018-19 cobreix la totalitat de les àrees de coneixement i estan dirigides en exclusiva a estudiants de tots els països d'Iberoamèrica perquè completin la seva formació en universitats i centres d'estudi espanyols. (Més informació...)