Escoltar

Relació d'alumnes de màster admesos - MFPR

Màster Universitari. Formació del Professorat

Admesos per especialitats - Palma Provisional Definitiva de la llista d'espera
 Especialitat - Anglés i Alemany Provisional Definitiva      
 Especialitat - Biologia i Geologia Provisional Definitiva Llista espera 1    
 Especialitat - Dibuix i Disseny Provisional Definitiva      
 Especialitat - Educació Física Provisional Definitiva      
 Especialitat - Filosofia Provisional Definitiva Llista espera 1    
 Especialitat - Física i Química Provisional Definitiva  Llista espera 1 Llista espera 2  Llista espera 3
 Especialitat - Geografia i Història Provisional Definitiva  Llista espera 1 Llista espera 2    
 Especialitat - Llengua Castellana i Catalana Provisional Definitiva  Llista espera 1    
 Especialitat - Matemàtiques Provisional Definitiva Llista espera 1    
 Especialitat - Música Provisional Definitiva      
 Especialitat - Orientació Educativa Provisional Definitiva  Llista espera 1 Llista espera 2 Llista espera 3
 Especialitat - Tecnologia i Informàtica Provisional Definitiva       Llista espera 3
 Especialitat - Tecnologia de Serveis Provisional Definitiva Llista espera 1  Llista espera 2  Llista espera 3
Admesos - Eivissa Provisional Definitiva de la llista d'espera
 Llistat d'admesos - Eivissa Provisional Definitiva Llista espera 1 Llista espera 2     Llista espera 3
Admesos - Menorca Provisional Definitiva de la llista d'espera
 Llistat d'admesos - Menorca Provisional Definitiva Llista espera 1  Llista espera 2   Llista espera 3