Màster Universitari. Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió (MPAT)

Any acadèmic 2017-18 | 120 crèdits | 60 places

Branca de coneixement

Direcció dels estudis

Publicació al BOE

Data de verificació: 13/05/2009
Data de l'Acord de Consell de Ministres: 04/09/2009
BOE: Núm. 244 - 09/10/2009 - número de resolució 16106
Codi RUCT de l'estudi: 4310137


Publicació del pla d'estudis al BOE

Serveis administratius responsables

Centre responsable

Preu públic per crèdit

  • 1a matrícula : 29,09€
  • 2a matrícula : 47,26€
  • 3a matrícula : 47,26€
  • 4a matrícula : 47,26€