Màster Universitari. Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió (MPAT)

Any acadèmic 2017-18 | 120 crèdits | 60 places
Consultau l'apartat "Estructura" del descriptor per conèixer el pla d'estudis i l'esquema d'organització del Màster.
Les assignatures sense enllaç associat no s'ofereixen per a aquest curs