Màster Universitari. Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió (MPAT)

Any acadèmic 2017-18 | 120 crèdits | 60 places
Consultau l'apartat "Estructura" del descriptor per conèixer el pla d'estudis i l'esquema d'organització del Màster.
Les assignatures sense enllaç associat no s'ofereixen per a aquest curs
Assignatures de primer curs
Nom Crèdits Idioma Període
10292 - Introducció al Patrimoni Cultural 5,0 Castellà Primer semestre
10293 - Seminaris Entorn del Patrimoni 5,0 Castellà Primer semestre
10294 - Estudis Preliminars per a la Intervenció en el Patrimoni (Edat Moderna) 5,0 Català Primer semestre
10295 - Patrimoni Marí Arqueològic i Etnològic 5,0 Castellà Primer semestre
10296 - La Plàstica Medieval a Mallorca 5,0 Català Primer semestre
10297 - Museus d'Història i Centres de Documentació. Models i Experiències 5,0 Català Primer semestre
10299 - Histografia de l'Art i Patrimoni 5,0 Castellà Primer semestre
10308 - Art i Fotografia. Contactes i Influències 5,0 Català Primer semestre
10309 - Patrimoni Documental i Història Militar a l'Edat Moderna 5,0 Català Primer semestre
10310 - Patrimoni Epigràfic i Numismàtic 5,0 Castellà Primer semestre
10311 - Taller de Paleografia (Medieval) 5,0 Castellà Primer semestre
10312 - El Viatger davant el Patrimoni.L'Acostament a les Balears des de ... 5,0 Català Primer semestre
10313 - Urbanisme Medieval. Fonts per a l'Estudi de Ciutat de Mallorca ... 5,0 Català Primer semestre
10314 - Taller de Paleografia (Edat Moderna) 5,0 Castellà Primer semestre
10315 - Biblioteques i Hemeroteques (Edat Contemporània) 5,0 Català Primer semestre
10300 - Turisme i Patrimoni Cultural 5,0 Català Segon semestre
10301 - Gestió del Patrimoni Arqueològic 5,0 Castellà Segon semestre
10303 - Patrimoni i Territori 5,0 Català Segon semestre
10304 - Patrimoni Fotogràfic: Història, Catalogació i Difusió 5,0 Castellà Segon semestre
10305 - Plans de Divulgació del Patrimoni 5,0 Català Segon semestre
10306 - Patrimoni Documental i Institucions Econòmiques Medieval 5,0 Català Segon semestre
10307 - Tècniques i Mètodes Historicoartístics en la Conservació i Restauració ... 5,0 Català Segon semestre