Màster Universitari. Investigació Biomèdica (MIBM)

Any acadèmic 2017-18 | 60 crèdits | 20 places

En què consisteix?

El Màster Universitari en Recerca Biomèdica té una orientació investigadora i proporciona una formació multidisciplinària en l'àmbit de la investigació en biomedicina, amb una sòlida preparació científica, avançada, multidisciplinària i integradora de la Bioquímica, Biologia Molecular i Biologia Cel·lular de la Salut i la Malaltia . La formació del Màster està dirigida a la investigació traslacional competitiva, que contribueixi a un millor coneixement sobre les bases moleculars de la patologia humana, així com al descobriment i desenvolupament de nous procediments preventius, diagnòstics i terapèutics basats en els coneixements de les Biociències Moleculars.

El Màster contempla tres especialitats. Per obtenir qualsevol de les tres especialitats ofertes, a més de superar les assignatures corresponents, caldrà que el Treball Fi de Màster es correspongui amb l'àmbit de coneixement de l'especialitat triada, tot això avalat pel tutor.

L'alumne ha de cursar una de les tres especialitats per obtenir el títol.

Les especialitats que s'ofereixen són:

  • Especialitat en Investigació en Càncer
  • Especialitat en Recerca en Síndrome Metabòlic i Envelliment
  • Especialitat en Investigació Transversal a Biomedicina

Què hi aprendràs?

Cursant el Màster aprendràs a dissenyar experiments i activitats que permetin la creació de coneixement rellevant en el camp de la investigació biomèdica, treballant amb integritat científica i respecte als principis ètics en la investigació biomèdica. Seràs capaç de generar resultats precisos i reproduïbles que permetin treure conclusions vàlides en camp de la biomedicina. Alhora, sabràs gestionar, analitzar i difondre la informació aplicada a la investigació biomèdica i adquiriràs pensament crític i capacitat d'avaluar l'impacte dels resultats de recerca obtinguts, valorant així mateix les possibilitats de transferència tecnològica dels resultats obtinguts en el desenvolupament de la investigació biomèdica. Adquiriràs la capacitat per implementar les normes i procediments que permeten treballar amb seguretat en un laboratori d'investigació biomèdica.

El màster també et formarà per treballar en equip i realitzar col·laboracions multidisciplinars en l'àmbit de la recerca biomèdica. Dominaràs la comunicació de propostes i resultats de recerca a nivell oral i escrit, utilitzant un llenguatge científic d'un nivell avançat en l'àmbit de la recerca biomèdica.

Què podràs fer en haver acabat?

Aquest màster pretén formar investigadors amb una sòlida formació molecular que puguin participar en investigació bàsica, clínica i traslacional en un entorn acadèmic, industrial o hospitalari. D'aquesta manera els titulats del Màster en Recerca Biomèdica podran tenir una àmplia oferta per inserir-se al món laboral.

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists. A la fitxa tècnica podeu consultar la memòria del pla d'estudis oficial.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol.

El màster està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l'apartat de resultats.

Ciències de la Salut
Direcció dels estudis Dra. María del Pilar Roca Salom
20 places
60 crèdits

Semipresencial

Campus: Mallorca
Idioma: Català, Castellà, Anglès ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Informació sobre preinscripció i matrícula
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 33,34€
Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol: 2.061,00€

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari o al telèfon 971 17 33 36