Màster Universitari. Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió

Any acadèmic 2018-19 | 120 crèdits | 45 places

10317. Treball de Fi de Màster (2018-19)

Crèdits 10 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Grups de l'assignatura

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 2S