Personal d'Administració y Serveis

Personal d'Administració i Serveis de l'edifici Antoni M. Alcover i Sureda

Atenció a l'alumnat

 • Del 01 d'octubre al 31 de maig
  • Atenció presencial:
  • - matins: de dilluns a divendres de 9 a 13 hores
  • - horabaixes: dimarts i dijous de 16 a 18 hores
   Atenció telefònica - telèfon 971 17 3336: de dilluns a divendres de 13 a 14 hores
 • De l'1 juny al 30 de setembre
  • Atenció presencial:
  • - matins: de dilluns a divendres de 9 a 13 hores
   - horabaixes: dijous de 16 a 18 hores
   Atenció telefònica - telèfon 971 17 3336:
   - De l'1 juliol al 15 de setembre: de dilluns a divendres de 8.30 a 9 hores i de 13 a 13.30 hores
   - De l'1 juny al 30 de juny i del 16 de setembre al 30 de setembre: de dilluns a divendres de 13 a 14 hores
 • Agost, Nadal i Pasqua
  • Tancat

Atenció al professorat

 • Atenció presencial
  • matins: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores
  • horabaixes:
   - De dia 1 d’octubre fins a dia 31 de maig: dimarts i dijous de 16 a 18 hores.
   - De dia 1 de juny fins a dia  30 de setembre: dijous de 16 a 18 hores.
 • Atenció telefònica
  • (+34) 971 25 9988 (matins)
  • (+34) 971 17 2345 (horabaixes)
 • Agost, Nadal i Pasqua
  • Tancat
Cognoms, Nom Ext. Adreça Electrònica
Hernández Guerra, Consuelo
Administradora de centre
3336     chelo.hernandezarrobauib.es
Prohens López, Margarita
Suport a l'usuari de màster (Responsable)
9988     m.prohensarrobauib.es
Panadés Morey, Dolores
Suport a l'usuari de doctorat (Responsable)
9895     dolors.panadesarrobauib.es
Ordóñez Martínez, María del Mar
Suport a l'usuari de màster
- Treballs de Fi de Màster
2775

    mariadelmar.ordonezarrobauib.es

Mayrata Pou, Pedro Juan
Suport informàtic
1333     pedro.mayrataarrobauib.es
Alcover Pascual, Patricia
Suport a l'usuari - Titulacions estrangeres
9820     patricia.alcoverarrobauib.es
Ripoll Nicolau, Magdalena
Suport a l'usuari - Certificats i títols
3481     malen.ripollarrobauib.es
Gómara Prats, Yolanda
Suport a l'usuari - Tesis doctorals
3056     yolanda.gomaraarrobauib.es
Calderon Blanco, Margarita
Suport a l'usuari de doctorat
2344     margarita.calderonarrobauib.es
Jiménez Cava, Ana María
Suport a l'usuari
9968     anamaria.jimenezarrobauib.es
León Maldonado, Vanesa
Suport a l'usuari - Suport direcció - Beques
3189     vanessa.leonarrobauib.es
Moranta Prieto, Margarita Maria
Suport a l'usuari de màster
2502     marga.morantaarrobauib.es
Orvay Forteza, Carolina
Suport a l'usuari de doctorat
2344     carolina.orvayarrobauib.es
Sánchez Pons, Maria
Suport a l'usuari de doctorat
2498     m.sanchezarrobauib.es
Ribas Castells, Nieves
Suport a l'usuari
9968     n.ribasarrobauib.es
Colomar Rossello, Francisca
Comptabilitat i suport a l'usuari
2345     f.colomararrobauib.es
Flaquer Paredes, Maria Del Carmen
Suport a l'usuari de màster - Suport direcció - Horaris
3336     carmen.flaquerarrobauib.es
Soler Serrano, Miguel
Suport informàtic
9980     miguel.solerarrobauib.es
Fariñas Valero, María R.
Suport a l'usuari
2776     maria.farinasarrobauib.es