Pràctiques externes

Podeu consultar l’Acord normatiu 11124 del dia 19 de setembre de 2014, FOU núm. 405 del dia 17 d’octubre de 2014 i les guies docents corresponents